Ukrainakrisen

Så här kan Ukrainakrisen påverka dig och ditt företag

Pernilla Säfström

Publicerades: 24 februari, 2022
Foto av: Adobe Stock

Börserna påverkas och leverantörsledet kan bli lidande. Även mindre svenska företag kan bli påverkade av situationen i Ukraina. Här är några insikter du behöver ha med dig för att förstå situationen och skydda dina intressen.

Kortfattat kan du och ditt företag påverkas enligt följande:

  1. Högre elpriser
  2. Högre oljepriser
  3. Räntor kan höjas
  4. Mycket svajiga börser
  5. Viss påverkan på handelsmarknader inom energi, olja och gas

Läs också: Så här blir elstödet – se hur mycket du kan få tillbaka.

Hur kan leverantörsledet påverkas av Ukrainakrisen?

För svensk exportindustri är Ryssland och Ukraina relativt begränsade marknader. Men, där finns ett antal varor: energi, olja och gas. Där är Ryssland väldigt stora, de är störst på olja tillsammans med Saudiarabien, säger Ekots ekonomikommentator Kristian Åström, i ett inslag på Sveriges Radio. Konflikten kommer medföra att energipriserna med största sannolikhet påverkas kraftigt och därmed även de svenska hushållen, inflationen och konjunkturen negativt.

Enligt Nyteknik spår energiexperter följder så som högre priser på el, naturgas och drivmedel för Sveriges del. Och att vissa industrier kan få problem med bränsle. 

SEB:s chefsekonom Jens Magnusson, ger ett lugnande uttalande över krisens inverkan på svenska företag:
– Det finns enskilda företag som både importerar, exporterar eller bedriver verksamhet i Ryssland och Ukraina. För dessa företag, deras anställda och ägare, kan kriget och sanktionerna få mycket stora konsekvenser. Samtidigt ska vi ju för svensk del komma ihåg att vi trots allt har ett ganska bra utgångsläge. Statsfinanserna är starka och skulle vissa hushåll eller företag få stora problem finns mycket goda möjligheter för regering och riksdag att med finanspolitiska medel gå in och stötta. Det är en bra krockkudde att ha med sig när vi nu går in i en osäker tid, skriver SEB om Rysslands invasion.

Hur påverkas börsen av Ukrainakrisen?

Osäkerheten som detta medför och risken för spridningseffekter är av den karaktär som de finansiella marknaderna har svårt att hantera och det kommer med största sannolikhet innebära mycket volatila börser samt påverka alla finansiella marknader.

Mattias Isaksson, Strategi och allokering, Swedbank

Så här skriver Mattias Isaksson, Strategi och Allokering Swedbanks aktiellt om hur börserna kan påverkas:
– Osäkerheten som detta medför och risken för spridningseffekter är av den karaktär som de finansiella marknaderna har svårt att hantera och det kommer med största sannolikhet innebära mycket volatila börser samt påverka alla finansiella marknader. Ett osäkert kort är hur Rysslands export av olja och gas kommer hanteras, vilket är Rysslands huvudsakliga intäktskälla. Samtidigt importerar Tyskland 20 procent av sin olja/gas från Ryssland och övriga Europa har också ett beroende av denna import.

Experternas investeringsråd

På kort sikt, trots den förvärrade situationen, blir rådet från Danske Banks chefsstrateg i Köpenhamn; Frank Øland, att hålla kvar vid din långsiktiga investeringsstrategi, då eventuella kursfall blir köpmöjligheter. Men Frank Øland betonar att det inte betyder att man som investerare inte ska göra någonting alls.
– Portföljen kan till exempel behöva rebalanseras, och som exempel nämner han att den som har en övervikt i finansaktier kan behöva ta hem en del vinster, före ett eventuellt större vinstfall.

Fredrik Öberg, investeringschef på SEB Private Banking ger på SEB:s hemsida rådet att dra ut investeringshorisonten och vara långsiktig. Det är lämpligt att se över risknivån i den egna portföljen och säkerställa att den överensstämmer med den fastlagda strategin, men samtidigt att inte överreagera och göra stora förändringar på grund av dagsläget.

Historien visar att krigsoro brukar bestå ett tag och skapa volatilitet i marknaden. Men sedan lägger sig oron och investerare fokuserar på annat och med facit i hand brukar marknadsreaktionerna i efterhand ses som överdrivna.

Hur påverkas finansmarknaden i stort?

Hur påverkar detta vår mer långsiktiga syn på de finansiella marknaderna? Här och nu är osäkerheten mycket stor och ur ett marknadsperspektiv kommer det bli en stressad och nervös dag men det är inte givet att det håller i sig någon längre period, enligt Swedbanks Mattias Isaksson. Oljepriset kommer sticka upp och det är en uppenbar risk att det förblir högre en längre tid. Beroende på hur sanktioner kommer att utformas kan inflationen och tillväxtutsikter i Europa komma att påverkas.

Även SEB:s Rysslandsexpert Per Hammarlunds bedömning är att marknadsreaktionen blir stark, åtminstone initialt. Dollarn kommer att förstärkas medan aktiemarknaderna framförallt i Europa faller. Smittoeffekterna på mer riskabla investeringar skulle vara tydliga skriver han på SEB:s sida.

Räntan på banklån kan stiga till följd av Ukrainakrisen

Nordeas chefsanalytiker Jan von Gerich förklarar på svenska Yle hur ränteläget kan påverkas:

– Om energipriserna hålls höga länge kommer allt fler européer sannolikt att börja kräva mer i lön för att ha råd med sin vardag. Då har inflationen tagit fart, och i ett sådant läge är risken stor att Europeiska centralbanken försöker bromsa den genom att höja sina räntor. Räntan påverkas ändå av många faktorer som den gör den lite svår att förutspå på kort sikt.

Uttalande av Sveriges statsminister Magdalena Andersson

– Sverige fördömer å det kraftfullaste Rysslands pågående invasion av Ukraina. Rysslands agerande är även en attack på den europeiska säkerhetsordningen. Det kommer bemötas av enigt och robust svar i solidaritet med Ukraina. Ryssland är ensamt ansvariga för detta mänskliga lidande, säger statsminister Magdalena Andersson i ett uttalande på presskonferensen den 24 februari, vilket återfinns på regeringens sida.

Så lyckas du med sparande och investeringar

Du har väl inte missat vår intervju med investeringsproffset Jan Bolmesson?