<![CDATA[]]>

Guide: Sitt säkert med rätt hyresavtal

Noshin Kardel

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 11 januari, 2016

Som liten företagare behöver du kanske bara en kontorsplats att hyra eller en del av en lokal. Tänk då på att skriva ett avtal. Läs här vad som ska ingå i ett sådant.

Många småföretagare behöver inte en hel lokal för sig själva utan det kan räcka att hyra en kontorsplats eller hyra in dig i en lokal, som i fallet med frisörer. Som hyresgäst har du då rätt att kräva ett skriftligt avtal.

De viktigaste frågorna att svara på i avtalet är då dessa:

Vad du hyr

I ett hyresavtal för kontorsplatser är det viktigt att reglera antalet arbetsplatser som avses och om det ska finnas en maxgräns för hur många personer som ska nyttja arbetsplatsen. För dig som tar emot löpande besök, till exempel om du är psykolog eller coach, är det bra att det i avtalet tydligt framgår att det är okej att nyttja lokalen på det sättet.

Tjänster som ingår

Ni behöver också reda ut vilka tjänster som ingår i hyran. Dels vilka som gäller hela lokalen, till exempel uppvärmning av lokalen, vatten och avlopp. Dels vilken service som ingår, till exempel städning, bredband, kaffeautomat och receptionstjänster.

I avtalet bör det också framgå vem som har huvudansvaret för lokalens skick. Oavsett vad ni kommer överens om är hyresgästen alltid skyldig att vårda lokalen och eventuella inventarier.

Storleken på hyran

I avtalet ska det framgå hur mycket hyran är och när den ska betalas. För sen betalning är den vanligaste anledningen till att hyresrätten går förlorad, särskilt i kommersiella sammanhang. Om hyresgästen dröjer med hyresbetalningen mer än två vardagar efter förfallodagen har hyresvärden rätt att säga upp avtalet.

Sekretess

Om det finns flera olika företag i lokalen är det bra att ha en sekretessbestämmelse i hyresavtalet. Hyresgästen får då inte utnyttja eller sprida annans affärsinformation som kan förekomma på arbetsplatsen.

Uppsägningstid

Du behöver också veta hur länge du kan hyra arbetsplatsen och vad som ska gälla vid uppsägning. Uppsägningstid är den tid båda parterna måste iaktta innan lokalhyresavtalet slutar gälla. Minsta möjliga uppsägningstid ni kan ha varierar beroende på uthyrningstiden.

De lagstadgade uppsägningstiderna är:

  • 1 vecka, om hyrestiden är längre än 2 veckor men längst 3 månader.
  • 3 månader, om hyrestiden är längre än 3 månader men längst 9 månader.
  • 9 månader, om hyrestiden är längre än 9 månader.

Men du och hyresvärden kan avtala om att uppsägningstiden ska vara både längre och kortare än vad lagen stadgar.

Tillstånd

Antingen hyr du kontorsplatsen eller delar av lokalen av hyresvärden direkt eller av ett annat företag som hyr en lokal.

Bra att veta är att om ett företag hyr ut en del eller delar av lokalen till dig krävs i regel inget samtycke av hyresvärden. Däremot kan hyresvärden motsätta sig en uthyrning om detta skulle medföra någon form av skada för hyresvärden. i