<![CDATA[]]>

Mer statligt riskkapital till nystartade företag

Ebba Arnborg

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 22 oktober, 2014

3 miljarder av statliga riskkapitalpengarna ska gå till mindre nystartade företag i stället för till de större som kommit längre, säger Mikael Damberg (s) inför budgeten imorgon.

Nu kommer ytterligare en småföretagarvänlig nyhet från regeringen. I budgetpropositionen i morgon föreslår de, med stöd av Vänsterpartiet, att en del av det statliga riskkapitalet riktas om till små och medelstora nystartade företag.

Det statliga riskkapitalbolaget Fouriertransform har ett kapital på tre miljarder. Nu ändras bolagets inriktning till att direkt eller indirekt, investera i små till medelstora nystartade företag.

Ett syfte med satsningen är att sänka Sveriges arbetslöshet genom att skapa fler jobb.
”Nya jobb skapas i nya och växande företag. Regeringens uppgift är därför att hela tiden göra det lättare att starta företag, att expandera, exportera och anställa fler medarbetare.” skriver näringsminister Mikael Damberg (S) i ett debattinlägg på Dagens Industri.

En anledning till den nya inriktningen på nystartade bolag är att utbudet av privat riskkapital minskat under flera år. Särskilt för tillväxtföretag i tidiga faser, eftersom de präglas av hög risk.

”Det gör att marknaden sällan kan eller vågar satsa kapital på egen hand. Företagsidéer och affärsmöjligheter riskerar att gå om intet. I förlängningen skulle detta därmed innebära att Sverige blir mindre innovativt, tappar i konkurrenskraft och att arbetstillfällen går förlorade.” skriver Damberg.

Damberg hyllar också inkubatorerna, som han menar känner sina innovatörer väl och har goda möjligheter att värdera affärsidé och risk. Han menar att Sveriges bolag kan bli fler, och att fler företag behöver få hjälp att växa, exportera och anställa.

”Därför behövs bättre finansieringsmöjligheter.” skriver Damberg.