Karl-Petter Thorwaldsson (S) ”vill se en bred skattereform”

Josefin Wallin

Uppdaterades: 2 september, 2022
Publicerades: 5 september, 2022
Foto av: Kristian Pohl/Regeringskansliet

VALSPECIAL: Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson pekar med hela handen och berättar om hur Socialdemokraterna ska underlätta för Sveriges småföretagare efter valet.

Vilka satsningar avser ni att göra (efter valet) för att underlätta livet för oss småföretagare?

– Det ska vara lätt att starta och driva ett mindre företag. Vi vill ta ytterligare steg för att underlätta myndighetskontakter och ta bort betungande byråkrati. Statliga myndigheter och kommuner ska vara serviceinriktade och vägledande när företag behöver hjälp eller behöver söka ett tillstånd och de ska använda digitaliseringens möjligheter fullt ut. Regelverk av olika slag ska ta hänsyn till de mindre företagens förutsättningar. Ungas vilja till eget företagande och entreprenörskap ska stimuleras i skolan. 

Hur viktiga anser du att småföretagarna är för Sveriges ekonomi och framtid, jämfört med exempelvis storföretagen? 

– De minsta företagen bidrar till jobbskapande, innovation, utveckling och till att samhället fungerar – inte minst på våra mindre orter runtom i landet. Småföretagen utgör också en viktig del i besöksnäringen som är en integrationsmotor .

Liberalerna: Johan Pehrson (L) – därför är småföretagare helt avgörande

Moderaterna: Ulf Kristersson (M) – ”Vi vill motverka överimplementering av EU-regler”

Vad gör ni internt i partiet för att förstå småföretagares vardag? 

– Socialdemokraterna har många företrädare i riksdagen och i kommunerna med intresse, kunskap och även egen erfarenhet av små företag. Genom en löpande dialog med småföretagen själva, Företagarna och Svenskt Näringslivs SME-kommitté tar vi in småföretagarperspektivet i näringspolitiken.

I alla undersökningar framkommer det att småföretagarna tycker att det är mycket krångel och administration med att driva företag. Vad vill ni konkret göra åt detta? 

– Socialdemokraternas övergripande näringspolitiska mål är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för fler jobb i fler och växande företag. Att minska krånglet genom förenklingspolitiken är en central del i detta. De svenska företagens konkurrenskraft får inte hindras av onödigt långa handläggningstider hos myndigheter. Vägledning om regler och tydliga besked om vilka uppgifter som krävs i en tillståndsansökan underlättar för företag att starta och växa och skapar i förlängningen fler jobb.

Kommer villkoren för landets småföretagare att vara en viktig del av er ”valagenda”? 

– Att minska krånglet för småföretagare är centralt i Socialdemokraternas näringspolitik. Vi vill göra det enklare och tryggare att bedriva företag i Sverige och vill fortsätta driva på för minska krånglet och öka tryggheten för landets företagare. Det handlar om trygghet från brott, men också om att få större tillgång till det sociala skyddsnätet.  

Utöver er själva, vilka andra partier tycker du är duktiga på ”småföretagarfrågor”? 

– Under mandatperioden har Socialdemokraterna haft ett gott samarbete med exempelvis Centerpartiet i näringspolitiska frågor. Exempelvis genomförde regeringen en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften för unga under pandemin.

Centerpartiet: Så här vill Annie Lööf (C) rensa upp i regelträsket för småföretagare

Kristdemokraterna: Ebba Busch (KD) – så ska de få Sveriges småföretagare att växa

Om du själv skulle driva företag, vad skulle du helst göra då? 

– Trädgårdsodling och folkbildning! Att nära andra människors intresse för växter och grönsaker skulle skänka mig stor glädje.

Fem snabba frågor Karl-Petter Thorwaldsson 

Ska det bli billigare för företagen att anställa? 

– Det finns flera olika subventioner eller stöd för att anställa idag, exempelvis Växa-stödet.

Ska företagens skatter sänkas? 

–Vi socialdemokrater vill se en bred skattereform som har brett politiskt stöd – det är viktigt för att värna välfärden och det gemensammas finansiering, och för att stärka Sveriges konkurrenskraft.

Bör färre företag vara momspliktiga? 

– Vi har inga sådana förslag i dagsläget.

Ska reglerna för att säga upp personal förenklas? 

– Vi står bakom parternas överenskommelse om LAS.

Vilken politisk åtgärd tror du skulle underlätta mest för Sveriges företagare? 

– Stora investeringar i kompetensförsörjning.

Sverigedemokraterna: Jimmie Åkesson (SD) – Vi vill också utöka och permanenta Växa-stödet