<![CDATA[]]>

När måste aktiebolag INTE ha revisor?

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 11 mars, 2018

Vilka regler gäller kring aktiebolag och krav på revisor? Driva Eget tog hjälp av experter på området.

En grundregel är att ett aktiebolag alltid ska ha revisor. Men det finns undantag och den gäller för de flesta nybildade aktiebolag och de som är under en viss storlek, de kan välja att inte ha revisor. Enkelt sett så slipper ett enmansbolag revision om omsättningen är under tre miljoner eller om bolagets totala tillgångar ligger under 1,5 miljoner.

Aktiebolag som inte behöver revisor måste uppfylla två av dessa krav:

 • Bolaget ska ha högst tre anställda.
 • Omsättningen, det vill säga den totala försäljningen, ska ligga under tre miljoner kronor.
 • Balansomslutningen, alltså tillgångarna, ska ligga under 1,5 miljoner.

Ett befintligt aktiebolag kan alltså välja bort att ha revisorn om det inte når upp till minst två av dessa värden för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren. Det är samma värden som inte får vara uppfyllda två år i rad. Detta innebär att kravet på revisor gäller först från och med det tredje räkenskapsåret.

För ett bolag med tre anställda eller mindre inklusive dig själv gäller då följande:

 • Du kan slippa revisor om du har ett bolag med hur stora tillgångar som helst så länge omsättningen ligger under 3 miljoner. Vilande bolag slipper därmed revisor.
 • Du kan ha hur stor omsättning som helst så länge bolagets tillgångar ligger under 1,5 miljoner.

De aktiebolag som alltid måste ha revisor är

 • publika aktiebolag.
 • aktiebolag som enligt särlagstiftning är skyldiga att ha revisor. Det kan till exempel vara aktiebolag som bedriver bank- eller finansieringsrörelse 
 • aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning, som till exempel företag som etableras i privat regi inom hälso- och sjukvårdssektorn.

I dessa situationer finns det skäl att ha revisorn kvar:

 • Om ditt företag gör offentliga upphandlingar.
 • Om företaget är beroende av många stora intressenter eller leverantörer.
 • Om företaget har flera ägare som inte har full insyn i bolaget.
 • Om du själv gör du bokföringen kan det vara bra om någon annan ser över det så att det blir rätt.

Men i dessa situationer klarar du dig oftast utan revisor:

 • Om du är en enmansföretagare utan komplicerad verksamhet.
 • Om du klarar det mesta av bokföringen själv.
 • Om du har ett vilande bolag.

–  När man väl har kommit så långt med sitt företag så att man har aktiebolag så brukar det oftast finnas krav från banken att någon utomstående ska se över bokföringen. Många företagare som driver verksamheten i aktiebolag och som Skatteverket haft kontakt med de senaste åren har sagt att man valt bort revisorn på grund av den extrakostnad revisorn medför. Aktiebolaget har då ofta haft hjälp av en redovisningsbyrå med bokföring eller bokslut och företagaren litar på att dessa sköter bokföringen på rätt sätt utan ytterligare kontroll av en revisor, säger Jan Nygårdh som är skattedirektör på Skatteverket.

Källa: Bolagsverket, Verksamt.se, Skatteverket.