<![CDATA[]]>

Nybyggen här ger dig ny chans att pruta ned hyran

Anders Andersson

Publicerades: 1 september, 2009

Om du är ute efter kontorslokal i Stockholm har du nu tidernas chans att pruta ned hyran. För där finns fler tomma lokaler än någonsin. Det beror både på lågkonjunkturen och på att många nya kontorshus snart är klara. Här är fem råd om hur du prutar ned hyran.

Strax innan lågkonjunkturen slog till sattes fler byggen än någonsin igång i Stockholms innerstad. Både stora hotellbyggen och byggen av stora kontorshus måste gå vidare, trots att ägare och byggherrar redan då förstod att det skulle bli stora problem med att få allt uthyrt.

Nu när dessa byggen är färdiga eller håller på att bli färdiga har detta påskyndat två kriser i Stockholm:

  • Hotellbranchen. Det finns nu för många hotellrum i Stockholm. Så för dig som ska övernatta i Stockholm är det bara att välja och vraka och ibland kunna pruta ned priset.
  • Kontorsbranschen. Redan utan de nybyggen som nu börjar bli klara fanns det för mycket outnyttjad kontorsyta på grund av lågkonjunkturen. Andelen tomma lokaler är nu 12,5 procent, men väntas stiga till 14 procent mot slutet av året.

Hela 275 000 kvadratmeter ny kontorsyta blir klar i Stockholm till och med nästa år, visar en analys av fastighetskonsulten Jones Lang LaSalle. Lokaler på total 112 000 kvadratmeter, som blir klara under detta halvår, är uthyrda till bara 60 procent. Det nya stora byggprojektet Waterfront i city är bara uthyrt till hälften.

Till alla nybyggen kommer att Skandiahuset på Sveavägen snart står tomt när Skandia flyttar ut.

-Men de kontorsfastigheter som drabbas allra värst är mindre kontorshus, som hyresgästerna nu lämnar för att flytta till nybyggda lokaler där ytan utnyttjas maximalt, säger Åsa Linder på Jones Lang LaSales till Svenska Dagbladet.

Den är nya situationen öppnar nya fina möjligheter för företagare som är ute efter lokal i Stockholm. Och de som redan har lokaler har nu ökade möjligheter att förhandla om hyreskontrakten och få ned hyra ordentligt. Här är Driva Egets råd för dig som nu vill försöka få ned hyran:

  1. Säg upp kontraktet. Säg upp ditt hyreskontrakt för villkorsändring och spela ut dina villkor mot priser och villkor som andra fastighetsägare har.
  2. Ge och ta. Förhandla till dig en lägre hyra genom att gå med på att förlänga kontraktstiden.
  3. Hyr ut. Sänk kostnaden genom att hyra ut i andra hand. Om du har plats över har du rätt att hyra ut 50 procent av din kontorsyta.
  4. Byt lokaler nu. En lågkonjunktur kan det vara bästa tidpunkten för at byta kontor och lokal. Det kan gå att säga upp ett hyresavtal mitt i kontraktstiden. Och går det inte kan du kanske få ned hyran på det kontrakt som du har.
  5. Skaffa konsulthjälp. Ta hjälp av en konsult för att jämna ut maktbalansen vid en hyresförhandling om det gäller stora lokaler. Du kan annars komma i underläge när du träffar en hyrsevärd som genomfört hundratals förhandlingar.