<![CDATA[]]>

”Sänk arbetsgivaravgiften för unga akademiker”

Camilla Björkman

Publicerades: 9 april, 2012

Företagarna med vd Elisabeth Thand Ringqvist i spetsen vill sänka arbetsgivaravgifterna för nyutexaminerade akademiker som är upp till 30 år. ”Ger småföretagare nya utvecklingsmöjligheter”, säger hon.

Bakom förslaget, som alltså går ut på att företag som anställer akademiker upp till 30 år får sänkt arbetsgivaravgift, finns två viktiga orsaker:

  1. Den nuvarande sänkningen av arbetsgivaravgifter för unga har gjort att fler har anställt anställt personer under 26 år. Det säger en av fem företagare i en undersökning gjord av organisationen.
     
  2. Unga akademiker har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Etableringsåldern för denna grupp i Sverige är 28 år, vilket är högst i världen.

Företagarnas vd Elisabeth Thand Ringqvist menar att akademiker idag exkluderas från dagens reform:

– Att sänka arbetsgivaravgiften för alla nyutexaminerade akademiker som är upp till 30 år gamla ger småföretagare nya utvecklingsmöjligheter, säger hon.

Hon poängterar att en generell sänkning av arbetsgivaravgiften bör genomföras på sikt, men med ett begränsat reformutrymme är detta en bra lösning för att bland annat ge företag rätt kompetens och öka produktiviteten.

– En utvidgad reform ger företagare råd att anställa exempelvis civilekonomer och ingenjörer. Det möjliggör nya idéer och stärker konkurrenskraften i svenska småföretag, säger Elisabeth Thand Ringqvist.