<![CDATA[]]>

Surfa på RUT-vågen

Redaktionen

Publicerades: 10 januari, 2013

Under förra året startades mer än 1 000 företag inom den så kallade RUT-sektorn, enligt Företagarnas statistik. Därmed är RUT-avdraget en succé.

Det inte bara startas nya företag tack vare avdraget för hushållsnära tjänster. Företagen anställer också. Under 2012 tillkom omkring 1600 nya jobb, har Företagarna räknat ut på basis av Skatteverkets statistik.

– Avdraget är en succé som skapar nya vita jobb, växande företag, nya tillväxtmarknader och avdraget är kostnadsneutralt för staten, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna.

Under förra året var det totalt 23 procent fler som använde RUT-avdraget, och alla län redovisar ökningar. Störst var ökningen i Halland, Kronoberg, Skåne och Östergötland – i alla dessa steg användningen med mer än 28 procent. Svagast uppgång redovisas i Gävleborg , knappt 13 procent.

Totalt finns nu omkring 8 550 heltidsjobb inom sektorn, jämfört med 6 950 år 2011. Det totala antalet personer som arbetar i branschen är sannolikt betydligt större eftersom många jobbar deltid.

En annan positiv trend är att det i hög grad personer som stått långt från arbetsmarknaden som får jobb i sektorn, vilket tidigare undersökningar visar.

– Fyra av fem nya jobb skapas i de små företagen och de nya jobben kommer till övervägande del i tjänsteföretagen. RUT bidrar till att minska konkurrensen från svart sektor och att öppna upp nya marknader. Dessutom håller den konsumtionen uppe i ett dystrare ekonomiskt läge, säger Elisabeth Thand Ringqvist, vd för Företagarna.