Vad händer med rotavdraget efter valet? Foto: Getty Images

Rot, rut, rit – utveckla eller avveckla?

Samuel Karlsson

Publicerades: 10 augusti, 2018

Rotavdraget sänktes från 50 procent till 30 procent, samtidigt som man införde avdrag på nya tjänster som reparationer till exempel. Men vad händer efter valet?

C: Självklart utveckla! Vi vill förbättra rot genom att inkludera fler tjänster. När det gäller rut vill vi också inkludera fler tjänster, bland annat tvätteritjänster och trädgårdstjänster, och dessutom vill vi tredubbla taket från 25 000 kronor till 75 000 kronor.

KD: Tillsammans med resten av Alliansen vill vi tredubbla taket i rut till 75 000 kronor per person och år, samt vidga rut till att också omfatta flyttjänster, tvättjänster och trygghetstjänster. Dessutom bör möjligheten att bredda rut ytterligare för personer över 70 år ses över.

L: Avdragen för tjänster bör inte bara återställas, utan höjas. De bör omfatta fler verksamheter och avdragsmöjligheterna för äldre bör också utökas ytterligare.

MP: Miljöpartiet föreslår nu ett hyber-
avdrag på vanliga varor som du hyr, köper begagnade eller reparerar, som ska fungera liknande rut-avdraget. Syftet är att fler ska hyra varor i stället för att köpa nya, eller reparera/sälja dem vidare i stället för att slänga.

M: Det befintliga rut-avdraget bör tredubblas till 75 000 kronor per person och år. Det bör även breddas till att omfatta till exempel tillsyn av hemmet vid resa/frånvaro, tvätt av kläder samt hjälp med flyttning och hämtning av bohag. Vi vill dessutom utreda om rut-avdraget ska breddas till ett hem-avdrag för personer över 70 år.

S: De förändringar som skedde kring rot/rut 2016 ligger fast och utgiftsexplosionen har hejdats för detta skattebidrag. Rot är i grunden en konjunkturåtgärd och inte tänkt som ett permanent inslag i skattesystemet. 

SD: Sverigedemokraterna vill utveckla rut-avdraget så det kan tillämpas på samtliga tjänster som utförs i eller i angränsning till hemmet, med vissa särskilda undantag. Vi vill även utvidga beloppet till 50 000 kronor för personer under 65 år samt 100 000 kronor för personer över 65 år.

V: Rut och rit bör avvecklas. Vänsterpartiet har varit med och tagit fram rot men anser att det behöver bli en omställning från subventioner till renovering av dyra privatbostäder till exempelvis upprustning av hyres-
beståndet.

Fler svar inför valet hittar du här!