5 frågor som gör dig till en framgångsrik ledare

Samuel Karlsson

Publicerades: 30 januari, 2017

Ställ de rätta frågorna och bli en framgångsrik ledare. Här är fem frågor som hjälper dig att få koll på din verksamhet.

Lisa Lai är rådgivare och konsult till några av världens mest framgångsrika ledare och företag. Hon är också moderator för globala ledarskapsprogram som drivs av Harvard Business School Publishing. På deras sajt hbr.org delar hon med sig av sina bästa tips för hur du kan lyckas med ett framgångsrikt ledarskap genom att ställa rätt frågor till dina medarbetare. Här är fem viktiga frågor som du kan använda i ditt dagliga samtal med dina medarbetare och som hon menar gör dig till en bättre och mer strategisk ledare.

 1. Vad gör du idag
  Mycket tid och energi läggs på att skapa nya initiativ och uppdrag och det är lätt att glömma bort äldre prioriteringar. Genom att fråga vad medarbetarna gör idag får du veta om de lägger sin tid på relevanta arbetsuppgifter eller om de borde göra något annat istället.
 2. Varför gör du det arbete du gör? Varför nu?
  När du vet vilka arbetsuppgifter medarbetarna utför är nästa steg att undersöka hur viktiga de är. Det ger dig ett underlag att driva viktiga samtal med dina medarbetare och en möjlighet att bekräfta att arbetet som de gör är relevant för företaget. Ingen vill jobba med meningslösa uppgifter.
 3.  Hur stämmer det vi gör idag överens med företagets övergripande mål?
  Det är ditt ansvar som chef att se till att du och dina medarbetare jobbar i linje med företagets övergripande mål. Även om medarbetarna anser att arbetsuppgifterna är viktiga är det du som ska avgöra om de är relevanta. Arbete som gynnar både dina kunder och din verksamhet bör vara högsta prioritet.
 4. Hur ser framgång ut för dig?
  Kan dina medarbetare formulera hur framgång ser ut för dem personligen och för företaget? Är det aktiviteter, beteenden, relationer eller strategiska resultat som skapar framgång? En stark vision om vad som är framgång för just ert företag är en förutsättning för att lyckas.
 5.  Hur kan vi producera mer och bli bättre och snabbare?
  När du fått svar på dina frågor kan du fokusera på att hitta bättre sätt att uppfylla företagets övergripande mål. Du kan omfördela resurser från nuvarande arbetsuppgifter som inte är relevanta och koncentrera verksamheten på andra, nya möjligheter. Om du vill bli en framgångsrik ledare måste du hela tiden utmana dina medarbetare att göra mer, bättre och snabbare.