<![CDATA[]]>

Småföretagare skapar tusentals nya jobb varje år

Ebba Arnborg

Publicerades: 18 november, 2014

Fler än sju av tio nya arbetstillfällen skapas i de små företagen och var fjärde småföretagare anställer redan när de startar sitt företag, visar nya siffror.
− En dryg tredjedel av en kommuns skatteintäkter kommer från ortens småföretagare, säger Rolf Dahlberg, Visma Spcs.

Under de senaste 20 åren har 600 000 arbetstillfällen skapats i nya företag, varav merparten är småföretag. Antalet nya jobb i stora företag blev drygt 200 000 under motsvarande tidsperiod.

− Det här visar att de mindre företagen inte bara är viktiga för sysselsättningen utan också för samhällsekonomin. Även om småföretagarnas omsättning inte kan mäta sig med siffrorna i storföretagens bokslut vet vi ändå att en dryg tredjedel av en kommuns skatteintäkter kommer från ortens småföretagare, säger Rolf Dahlberg, vd för Visma Spcs.

Av landets småföretagare anställde 27 procent direkt vid start, 33 procent inom de första fem åren, och ytterligare 11 procent efter fem år, visar en ny undersökning bland småföretagare i hela landet från företagarförbundet Fria Företagare och ekonomiföretaget Visma.

Resterande 29 procent har inga anställda och de flesta av dem tänker fortsätta som enmansföretagare. Det är en minskning med 6 procentenheter sedan 2013. 

– Fler än sju av tio nya arbetstillfällen skapas i de små företagen. På orter där större företag eller offentlig verksamhet skär ner blir småföretagarnas tillskott av arbetstillfällen naturligtvis särskilt viktiga, säger Mats Assarsson, ordförande för Fria Företagare.

Läs mer: 8 egenskaper att leta efter när du ska anställa personal