Nu kickar växa-stödet in. Det blir billigare att anställa. Foto: Getty Images

Nu blir det billigare att anställa

Redaktionen

Publicerades: 28 februari, 2018

I januari blir det sänkta arbetsgivaravgifter för första anställda personalen. Här får du veta hur det funkar – och tips på andra sätt att anställa till en lägre kostnad.

Ibland är det bästa alternativet att satsa på fast personal, som när behoven är konstanta och tillgängligheten ett absolut måste.

För dig som ännu inte hunnit anställa någon än är det guldläge från och med nyår. Då träder regeringens växa-stöd in, som innebär rejäla skattelättnader under första året.

På lön upp till 25 000 kronor i månaden behöver man då bara betala ålderspensionsavgift. Normalt är full arbetsavgift 31,42 procent av bruttolönen och eventuella förmånsvärden. Ungefär en tredjedel, 10,21 procent, av det utgör ålderspensionsavgiften. Det betyder att från och med årsskiftet slipper man alltså två tredjedelar av arbetsgivaravgiften, eller 5 000 kronor i månaden räknat på en månadslön på 25 000 kronor.

Krav för växa-stöd

Men det finns ett par krav  för att kunna utnyttja växa-stödet. Anställningen gäller alltså bara den först anställda, måste vara minst tre månader och omfatta en arbetstid på minst 20 timmar per vecka. Dessutom är det begränsat till 12 månader. Därefter får man betala full arbetsgivaravgift.

Växa-stödet är temporärt och gäller utbetalningar till och med 31 december 2021. Från början var det något som bara erbjöds enskilda näringsidkare, men efter kraftig kritik utvidgades det till att gälla även aktiebolag och handelsbolag som inte haft någon anställd efter den 31 december 2016. Man brukar ofta råda enskilda näringsidkare att byta till aktiebolag när man anställer personal med tanke på riskerna för den privata ekonomin med enskild näringsverksamhet.

LÄS OCKSÅ: Se alla bidrag som kan rädda ditt företag

För den som vill anställa en äldre person är det ständig skatterabatt, utan tidsbegränsning. För personal som fyllt 65 vid årets ingång betalar man bara ålderspensionsavgift plus särskild löneskatt, totalt 16,36 procent. För den som är född 1937 eller tidigare slipper man även ålderspensionavgiften och betalar bara 6,15 procent i särskild löneskatt för äldre.

En sammanställning från Sveriges Företagshälsor visar dessutom att 55-plussarna är betydligt mindre sjuka än sina yngre kollegor.

Tänk på det här när du ska anställa:

1. Registrera dig 

Har du inte haft anställd personal tidigare måste du registrera dig som arbetsgivare. Har du aktiebolag är du sannolikt redan registrerad eftersom du själv är anställd i ditt bolag. Du kan registrera på verksamt.se.

2. Skriv avtal 

Reglera villkor i ett anställningsavtal. Läs mer om det på: driva-eget.se/anstall

3. För personalliggare

Driver du företag inom restaurang-, frisör-, tvätteri- eller byggbranschen måste du enligt lag föra personalliggare. Läs mer på skatteverket.se.

4. Glöm ej deklarera

Efter varje redovisningsperiod (alltså efter varje löneutbetalning) ska du lämna arbetsgivardeklaration till Skatteverket. Från och med 1 juni 2018 ska detta deklareras på individnivå. Läs mer på driva-eget.se och skatteverket.se.

5. Kolla med facket … 

Är du bunden av kollektivavtal eller så kallade hängavtal så kolla med respektive fackförbund om det finns krav som du måste ta hänsyn till vid exempelvis lönesättning och förmåner.

6. … och försäkringar 

Kollektivavtal kräver att du tecknar så kallade avtalsförsäkringar för dina anställda. Det krävs även inom vissa branscher, som byggbranschen. Det är dock brukligt att man har det även om man inte omfattas av kollektivavtal, trots att det inte är ett absolut krav.

Text: Ebba Arnborg