Har du koll på bidragen? Foto: Getty Images

Bidragen du kan få när du anställer

Samuel Karlsson

Publicerades: 27 februari, 2018

Via Arbetsförmedlingen kan man få hjälp att hitta personer som behöver stöd för att komma ut på arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen eller Försäkringskassan står då för en del av lönekostnaden.

  1. Nystartsjobb – för personer som stått utan arbete en längre tid. Betalas ut i max två år. Ersättningen beror på hur länge personen varit arbetslös och lönekostnaden, men upp till 78 procent av lönen i stöd.
  2. Instegsjobb – när man anställer nyanlända (läs mer på nästa uppslag). Ersättningen är 80 procent av hela lönekostnaden, max 800 kronor/dag. Dessutom får man handledarbidrag på 50 kronor/dag i tre månader.
  3. Lönebidrag – när du anställer någon med nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionshinder. Ersättning för lön upp till 17 100 kronor i max fyra år. Ersättningen påverkas av lönekostnad och arbetsförmågan.
  4. Särskilt anställningsstöd – för personer som deltar i jobb- och utvecklingsgarantin. Ersättningen är 85 procent av lönekostnaden, max 890 kronor per dag.
  5. Extratjänst – om man är en ideell förening som anställer nyanlända och personer som sedan länge deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin.
  6. Yrkesintroduktion – vid anställning av personer utan erfarenhet. Betalas ut i 6–12 månader. Upp till 55 procent av lönen, max 5 891 kronor i ersättning på en lön upp till 18 750 kronor/månad. Dessutom får man handledararvode på 2 500 kronor/månad vid heltidsanställning.
  7. Praktik –Försäkringskassan betalar 100 procent av lönen i max 6 månader.
  8. Traineejobb – vid anställning av personer som utbildar sig till ett yrke.

LÄS OCKSÅ: Se alla bidrag som kan rädda ditt företag