<![CDATA[Anders Borg får förslaget från ordförande HG Wessberg.]]>

Småföretag vinner på nya skatteförslaget

Anders Andersson

Publicerades: 12 juni, 2014

Genom ett nytt avdrag kan bolagsskatten sänkas till 16,5 procent. Samtidigt stoppas företagens ränteavdrag. Det föreslår företagsskattekommittén. Läs här hur förslaget kan göra ditt bolag till vinnare.

Företag som finansieras med lånade pengar gynnas av dagens skatteregler – de som finansieras med eget kapital missgynnas.

Företagsskattekommittén vill nu avskaffa denna orättvisa i nya skatteregler som väntas träda i kraft 2016:

 1. Ränteutgifterna i ett aktiebolag ska enbart få kvittas mot ränteintäkter. I övrigt blir det inget avdrag.
 2. Alla bolag får ett nytt finansieringsavdrag på 25 procent av företagets skattemässiga resultat. I praktiken betyder det en sänkning av den faktiska bolagsskatten från 22 till 16,5 procent. 55 000 kronor i ren skattesänkning för ett obelånat bolag med 1 miljon i vinst enligt vårt exempel nedan.
 3. Eftersom banker och andra finansiella institut inte drabbas av avdragsförbudet trots att de delvis är lånefinansierade införs en särskild schablonskatt, som totalt beräknas till 4 miljarder.

De totala skatteuttaget ur företagen ska inte förändras av förslaget. Men det blir en omfördelning av skattebördan:

 • Företag som har mer än 25 procent av vinsten i lån förlorar på reformen. Största förlorarna blir fastighetsbolag och riskkapitalbolag. Även vissa småföretag som har stora lån och låg vinst förlorar.
 • Lönsamma företag utan lån vinner. I den gruppen finns framför allt småföretag.

Företagsskattekommittén har sett hur dagens regler slagit fel och skriver så här i en lång svårbegriplig debattartikel i DN:

”Företag skuldsätter sig mer än vad som är samhällsekonomiskt sunt. Detta blev extra tydligt under finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen”.

Dagens orättvisa beror på att lånefinansierade företag drar av räntekostnader innan den beskattningsbara vinsten beräknas. De som inte har lån betalar utdelning till ägarna i stället för ränta till långivarna. Men den utdelningen får inte dras av när den beskattningsbara vinsten beräknas.

Med de nya föreslagna reglerna behandlas finansiering med lånat kapital på samma sätt som när finansieringen görs med bolagets och ägarnas egna pengar.

Exempel med obelånat aktiebolag som i dag har 1 miljon i skattepliktig vinst:

 • Dagens regler: 1 miljon x 22 % = 220 000 kr i bolagsskatt.
 • Nya regler: 1 miljon – 250 000 kr i finansieringsavdrag = 165 000 kr i bolagsskatt (750 000 kr x 22 procent)

Exempel med belånat bolag med 1 miljon i vinst och 600 000 kr i räntekostnader:

 • Dagens regler: 1 miljon – 600 000 kr i ränteavdrag = 400 000 kr = 88 000 kr i bolagsskatt.
 • Nya regler: 1 miljon – 250 000 kr i finansieringsavdrag = 750 000 kr = 165 000 kr i bolagsskatt.

Om räntekostnaden varit 250 000 kr hade skatteeffekten varit lika med dagens system och det föreslagna.

Exempel med bolag som har 200 000 kr i vinst och räntekostnad på 50 000 kronor:

 • Dagens regler: 200 000 – 50 000 kr i ränteavdrag = 150 000 kr = 33 000 kr i bolagsskatt.
 • Nya regler: 200 000  – 50 000 kr i finansieringsavdrag = 150 000 kr = 33 000 kr i bolagsskatt.

Den totala skatten för utdelning blir i dag 37,6 procent sedan bolagsskatt och utdelningsskatt betalats. Med de nya reglerna blir det 33,2 procent.

Det finns många detaljer i förslaget. Dessa är de viktigaste för småföretagare:

 • För gamla förlustavdrag föreslås att bara hälften av dessa ska få dras av från 2016.
 • Leasingavgifter består delvis av räntekostnad. Men denna ska få vara upp till 300 000 kr per år utan att behöva tas med vid skatteberäkningen.

Läs Anders Andersson kommentar: Visst är det genialt att sänka skatten för småföretagen och låta fastighetsjättarna och riskkapitalbolagen betala.

Läs här kommentaren från utredningens ordförande: Vi har stoppat lånedopningen.

Vad tycker du om förslaget? Tyck till i en kommentar nedan.