Vad krävs för att få 150 000 i utdelning? Foto: Getty Images

Hur mycket vinst kan jag ta ut?

Yasemin Bayramoglu

Uppdaterades: 25 mars, 2019
Publicerades: 11 mars, 2019

Vad krävs för att man ska kunna ta ut aktieutdelning på 150 000 kronor om året? Experten vet!

LÄSRFRÅGAN: Jag har aktiebolag, där jag är ensam som konsult, min dotter är med som suppleant. Bolaget startades 2016 och jag har betalat företagsskatt via revisor i september i år. Jag har inte tagit ut varken lön eller aktieutdelning hittills. Min fråga är: hur stor summa i aktieutdelning har jag rätt att ta ut som maximum nu? Hur stort kapital måste jag tjäna in till mitt AB för att ha rätt till aktieutdelning på 150 000 kronor/år?
/Irina Berglin

EXPERTEN SVARAR: Du får ta ut det som räknas som fritt eget kapital i utdelning efter att du nu haft ditt första bokslut. Du måste alltid hålla dig till den så kallade försiktighetsprincipen och det kan innebära att du inte kan dela ut hela det fria egna kapitalet, beroende på hur bolagets ställning är vid tillfället för utdelningen.

Att enbart leva på att ta ut utdelning från sitt bolag och inte ta ut lön kan vara riskabelt eftersom du går miste om det sociala skyddsnät du åtnjuter som anställd. Din sjukpenninggrundande inkomst påverkas och även din framtida pension. Det är därför att föredra att både lön och utdelning används när du driver eget aktiebolag. Skatten på utdelningen är visserligen endast 20 procent om du tar ut 150 000 kronor, men om du inte har annan inkomst blir tjänstebeskattningen på denna nivå också relativt låg.

Titta gärna i skattetabellerna på Skatteverkets hemsida för att se över vad det innebär för dig att ta ut en del från ditt bolag som lön och en del som utdelning, så att du kan upprätthålla ett gott socialt skydd.
/Maria Sommert, senior advisor på EY

LÄS FLER EXPERTSVAR HÄR