<![CDATA[]]>

Alla viktiga skattesiffror för 2013

Anders Andersson

Publicerades: 25 juni, 2013

Undrar du vilka belopp och procentsatser som nu gäller när du ska bokföra dina kostnader, skriva reseräkning, betala in skatt eller göra din deklaration? Här har du alla viktiga siffror som du behöver för inkomståret 2013, alltså i deklarationen som du gör 2014.
,

Arbetsgivaravgift
Normala: 31,42 %.
Fr o m 66 år: 10,21 %.
T o m 26 år: 15,49 %.

Avkastningsskatt
P-försäkring: 0,23 %.
K-försäkring: 0,45 %.

Basbelopp
Prisbasbelopp: 44 500 kr.
Förhöjt prisbasbelopp: 45 400 kr.
Inkomstbasbelopp: 56 600 kr.

Bilersättning
Egen bil i tjänsten: 18:50 kr/mil.
Tjänstebil i tjänsten när du betalar bensin själv: 9:50 kr/mil (diesel: 6:50 kr).

Bilförmånsvärde
14 106 kr + 10,12 % av nybilspriset
(+20 % av nybilspriset över 333 750 kr).

Bolagsskatt
22 %.

Egenavgifter
Normala: 28,97 %.
(23,97 % för upp till 200 000 kr/år).
Fr o m 66 år: 10,21 %.
T o m 26 år: 14,88 %.

Expansionsfondsskatt
22 %.

Fyllnadsinbetalning
Kostnadsränta: 1,25 %.

Grundavdrag
Lägsta: 13 100 kr.
Högsta: 34 300 kr.

Gåvor, skattefria
Julgåvor: 450 kr (anställda).
Jubileumsgåvor
(25, 50, 75, 100 år): 1 350 kr.
Minnesgåvor (50-årsdag, 25 års anställning): 15 000 kr.

Inkomstgränser
Max tax.årsinkomst utan stal. skatt, löntagare 426 300 kr (413 200 kr efter grundavdrag).
Max tax.årsinkomst utan stal. skatt, pensionär 450 200 kr.
Max tax.årsinkomst utan 25 % stal. skatt, löntagare 604 700 kr (587 200 kr efter grundavdrag).
Max tax.årsinkomst utan 25 % stal. skatt, pensionär 620 600 kr.

Inventarieköp, direktavdrag
22 249 kr.

Kostförmåner
En fri måltid: 80 kr.
Helt fri kost: 200 kr.
Frukost: 40 kr.

Moms
25 % (20 %) av totalbelopp.
12 % (10,71 %) av totalbelopp.
6 % (5,67 %) av totalbelopp.
Beräkna här.

Representation
Högsta avdragsgilla belopp exkl moms:
2 personer: 180 kr, 3 personer: 270 kr, 4 personer: 360 kr.
Tillägg för musik, lokal,
underhållning: 180 kr/person.

Räntefördelning 2012 2013
Positiv: 6,99 % av underlag.
Negativ: 2,49 % av underlag.

Statslåneränta
30 nov 2012: 1,49 %, 1,52% (genomsnitt 2012).

Särskild löneskatt
24,26 %.

Traktamente, Sverige
Fullt: 220 kr.
Halvt: 110 kr.
Efter 3 mån: 154 kr.

Utlandstraktamenten här.

Utdelning
Schablon: 150 150 kr
Uppräkning kapitaldel: 11,49 %
Beräkna med hänsyn till löneregeln här.