Bestäm bästa årsinkomsten först nu när du deklarerar

Anders Andersson

Publicerades: 17 april, 2011

Inte förrän nu när det är dags att deklarera behöver du bestämma vad du ska ta upp fär skattepliktig inkomst för förra året. Om du har enskild firma eller handelsbolag kan du här hitta bästa inkomstnivån.

Du reglerar inkomsten genom att i deklarationen ange hur mycket du ska sätta av till periodiseringsfond och expansionsfond.

Genom att göra avsättningar till periodiseringsfond skjuter du upp skatten i upp till sex år – och du betalar inte ränta på avsättningen, som man måste göra i ett aktiebolag.

Pengar i expansionsfond beskattas med 26,3 procent, resten av skatten skjuts upp och betalas när man begär att expansionsfonden ska återföras.

Du skjuter också upp betalningen av de sociala avgifterna, och den kan vara en lönande affär. Om du väntar med att beskatta de avsatta pengarna tills du blir pensionär blir avgifterna 10,21 procent i stället för de normala 28,97 procenten

Genom att avsätta lagom mycket på dessa två sätt kan du reglera inkomsten år för år så att du försöker hamna under dessa gränser som gäller i årets deklaration, innan grundavdraget dragits av (inkomsten förra året) :

  • 318 000 kr, taket för sjukpenninggrundande inkomst och ersättning för vård av sjuka barn.
  • 384 600 kr, högsta inkomsten innan det blir 20-procentig statlig inkomstskatt. Många småföretagare försöker lägga sig strax under denna gräns.
  • 412 200, gränsen för högsta pensionsrätt. Inkomst över den nivån ger ingen ökad pensionsrätt.

De avsatta pengarna behöver inte sättas in på något speciellt konto, men det gäller att ha dem tillgängliga när skatten till slut måste betalas. Det som sätts av till periodiseringsfond måste tas upp som inkomst senast efter sex år.

Nya deklarationsråd här på sajten varje dag fram till sista deklarationnsdagen . Se också  Driva Egets fyrsidiga deklarrionsextra i aprilnumret som just kommit ut..