<![CDATA[]]>

Sänk din skatt med Anders och Johns nya bok

Redaktionen

Publicerades: 24 januari, 2011

Avdragslexikon kommer i dag ut i en ny totalt omarbetad upplaga. I Avdragslexikon 2011 får du hjälp av Anders Andersson och John Larsson att sänka både din och företagets skatt. I boken finns 300 lönande råd.

Den är Sveriges mest sålda skattebok och kommer nu för 31:a året i rad – med alla nya regler. Många köper den varje år, eftersom  de vet att reglerna justeras och att det ständigt tilllkommer mycket nytt. Den kan inte bara användas inför årets deklaration utan är till stor hjälp vid all ekonomisk och juridisk  planering.

– I boken försöker vi så konkret som möjligt hjälpa läsarna att tolka lagparagraferna för att hitta bästa möjliga skatteeffekt. Det finns många rätt okända rättsfall som ger vägledning för hur det går att hitta lönande lösningar, säger John Larsson, som just gjort en sista uppdateringen av de senaste reglerna och rättsfallen. 

Läs mer om boken här – och beställ den för 249 kr nu direkt när den är färsk.

 Boken handlar både om skatteaffärer för privatpersoner och företag och tar ett helhetsgrepp på det mesta kring skatter, juridik och ekonomi. Den kan användas på många sätt:

• 1 Vid planering
300 råd ger konkreta råd om hur man bäst sänker skatten
 

• 2 Vid deklarationen
Boken behövs när du ska deklarera.
 

• 3 Vid skattediskussioner
Vi vill hjälpa till att hitta de bästa argumenten när det blir diskussion i skattenämnder och skattedomstolar. Hänvisa då till något av de över 600 rättsfallen i boken.
 

• 4 Vid privatekonomisk planering
Vi tar inte bara upp skattefrågorna utan ger också viktiga råd om hur man placerar sina pengar med låg skatt och bästa riskspridning.
 

• 5 Som lärobok
Vi försöker att på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt förklara de regler och principer som gäller. Avdragslexikon är därför lämplig som kurslitteratur i studiecirklar och för självstudier.
 

• 6 Som uppslagsbok
När du undrar över något inom skatteområdet är det bara att slå i boken. Allt står i alfabetisk ordning.