Dra av inventarier på en enda gång

Anders Andersson

Publicerades: 27 april, 2011

Nu är det enklare att deklarera inventarier som du köper till ditt företag. Allt får dras av på en gång.

Tidigare har kostnader för maskiner, datautrustning och andra inventarier fått delas upp på flera år. Nu får det som kostar mindre än 21 200 kr (ett halvt prisbasbelopp) dras av på en enda gång.

Men om det finns ett samband mellan det som köpts utgår man ifrån det sammanlagda värdet, exempelvis för konferensbord och stolar som köpts in på en enda gång.

För möbler och andra inventarier som finns i ett kontor hemma har Skatteverket kommit med en tolkning om att momsen inte skulle vara avdragsgill eftersom de anses tillhöra en privat bostadsfastighet. Läs om det här.