<![CDATA[]]>

Bestäm förra årets inkomst nu

Anders Andersson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 16 april, 2015

Varje vardag fram till sista deklarationsdagen den 4 maj får du ett nytt skattesänkarråd från Anders Andersson. Idag vad du ska tänka på kring din inkomst.

Om du har enskild firma eller handelsbolag kan du vänta tills nu i deklarationen och bestämma hur stor privat inkomst du hade förra året.

I princip är det vad som är kvar i företaget efter kostnader som är överskott (vinst). Pengarna som du tagit ut och förbrukat privat under året ingår då i vinsten.

Börja med att se efter om en del av denna kan beskattas med 30 procents skatt enligt reglerna om räntefördelning.

Fundera sedan över om du ska skjuta upp en del av inkomsten till senare år genom avsättningar till periodiseringsfond och expansionsfond.

Med periodiseringsfond skjuter du upp skatten i upp till sex år – och du betalar inte ränta på avsättningen, som man måste göra i ett aktiebolag.

Pengar i expansionsfond beskattas med 22 procent, resten av skatten skjuts upp och betalas när du i en senare deklaration begär att expansionsfonden ska tas upp.

Du skjuter också upp betalningen av de sociala avgifterna. Det kan vara en lönande affär om du väntar med att beskatta de avsatta pengarna tills du blir pensionär, eftersom avgifterna då är mindre än hälften av vad de annars blir.

Genom att avsätta lagom mycket på dessa två sätt kan du reglera inkomsten så att du försöker hamna under brytpunkten för statlig skatt (433 900 kronor före grundavdrag, 460 800 kronor för pensionär).

De avsatta pengarna behöver inte sättas in på något speciellt konto, men det gäller att ha dem tillgängliga när skatten till slut måste betalas. Pengarna får inte fram till dess placeras i aktier eller aktiefonder.

Läs också: