Få koll på alla datum för din deklaration. Foto: Getty Images

Checklistan – viktiga datum att ha koll på

Samuel Karlsson

Publicerades: 24 april, 2018

Har du koll på alla viktiga datum inför deklarationen? Här har du en checklista.

Deklarationsdatum för fysiska personer

2 maj är sista dag för inlämning av deklaration för fysiska personer, det vill säga för privatpersoner och för företagare (företagsägare). För aktiebolag och andra juridiska personer gäller andra datum, se nedan.

LÄS OCKSÅ: 8 avdrag som du inte får missa

Deklarationsdatum för juridiska personer

Alla juridiska personer utom dödsbon har en deklarationsfrist på cirka sex månader i stället för det fasta datumet i maj.

Följande datum gäller för juridiska personer (utom dödsbon)

Bokslutsdatum: 30/9, 31/10, 30/11 eller 31/12 2017. Pappersdeklaration: 2/7 2018. Elektronisk deklaration: 2/8 2018.

Bokslutsdatum: 31/1, 28/2, 31/3 eller 30/4 2018. Pappersdeklaration: 1/11 2018. Elektronisk deklaration: 3/12 2018.

Bokslutsdatum: 31/5 eller 30/6 2018. Pappersdeklaration: 17/12 2018. Elektronisk deklaration: 15/1 2019.

Bokslutsdatum: 31/7 eller 31/8 2018 Pappersdeklaration: 1/3 2019. Elektronisk deklaration: 1/4 2019.

Anstånd

Individuellt anstånd med att lämna deklarationen kan du bara få i följande situationer:

  • vid längre vistelse utomlands
  • vid tjänsteresa
  • vid arbete på annan ort
  • om deklarationsombudet blivit sjuk.

Den som yrkesmässigt hjälper andra att upprätta inkomstdeklarationer kan ansöka om att få lämna deklarationer för sina klienter enligt en tidsplan, så kallat byråanståndfram till som längst 15 juni 2018.

Dyrt att lämna för sent

Följande förseningsavgifter tas ut om deklarationen lämnas för sent (sammanlagda belopp):

Deklaration lämnad: Efter deklarationsdatum. Aktiebolag: 6250 kr. Övrigt: 1250 kr.

Deklaration lämnad: Efter 3 månader. Aktiebolag: 12500 kr. Övriga: 2500 kr.

Deklaration lämnad: Efter 5 månader. Aktiebolag: 18750 kr. Övriga: 3750 kr.

*Tiden räknas från sista dagen för inlämning av inkomstdeklarationen på papper, även om deklarationen lämnas elektroniskt.

Avgiften är inte avdragsgill, så beloppet måste betalas med beskattade pengar.

Extra inbetalning av skatt

Om du har betalat för lite preliminär skatt under året kan du göra en extra inbetalning till skattekontot. Om underskottet är högst 30 000 kr behöver du inte betala någon kostnadsränta om du betalar in beloppet till skattekontot senast 3 maj. På belopp över 30 000 kr beräknas kostnadsränta från 13 februari.

Datum för slutskattebesked

Enskilda näringsidkare, samt delägare i fåmansföretag och handelsbolag – som har skatt att få tillbaka – kan få sitt slutskattebesked (och skatteåterbäring) i juni. En förutsättning för att få skatteåterbäringen så tidigt är dock att du deklarerat elektroniskt samt har anmält bankkonto.

Övriga näringsidkare samt delägare och företagsledare i fåmansbolag som inte uppfyller villkoren ovan, eller har kvarskatt att betala, får i de flesta fall slutskattebeskedet i september. Kvarskattebeloppet ska vara inbetalt senast på den förfallodag som anges i beskedet.

Korrigera de förifyllda uppgifterna!

Alla fysiska personer och dödsbon får sina uppgifter från kontrolluppgifterna förifyllda i deklarationen.

Eftersom uppgifterna förifylls förutsätts alla inkomster höra till inkomstslaget tjänst. Räntor, tillgångar och skulder förutsätts höra till inkomstslaget kapital. Om uppgifterna hör till inkomstslaget näringsverksamhet måste du själv omfördela beloppen i deklarationen. Dvs ta bort från tjänst/kapital och ta med i näringsverksamheten (på NE-blanketten).

Observera att sjukpenning som hör till inkomstslaget näringsverksamhet inte finns förifyllt i inkomstdeklarationen. Inte heller utdelning från fåmansföretag finns förifyllt, trots att den ska framgå av en kontrolluppgift (KU31). Dessa uppgifter måste du alltså fylla i själv.

Schablonintäkt på bostadsuppskov, fondandelar och investeringssparkonto är förifyllt i ruta 7.1 i inkomstdeklarationen.

Försäljning av kapitalförsäkringar ska inte deklareras.

Digital brevlåda

Om du har en digital brevlåda får du deklarationen som en pdf-fil via e-post. Du deklarerar sedan med din e-legitimation i appen Skatteverket eller i e-tjänsten på webbplatsen.

E-legitimation

Om du ska göra andra ändringar eller avdrag i INK1, deklarera uthyrning av privatbostad, eller lämna K-, N- eller T-bilagor kan du göra det via internet om du har en e-legitimation. Bilagorna NE och K4 kan filimporteras från skatte- och aktiehanteringsprogram.

Även första sidan av INK2 kan lämnas med e-legitimation.

Andra blanketter än de ovanstående kan inte lämnas via denna tjänst.

Blanketter via filöverföring

Om du har ett deklarationsprogram kan de flesta blanketter lämnas via filöverföring.

Första sidan av INK3 och INK4 måste fortfarande skrivas under och lämnas in på papper.

Blankett INK1 och första sidan av INK2 måste också skrivas under och lämnas in på papper om du inte lämnar in dem via internet med e-legitimation (se ovan).