Blir det några förändringar av 3:12-reglerna. Foto: Getty Images

Kommer ni att driva på förändringar av 3:12-reglerna?

Samuel Karlsson

Publicerades: 10 augusti, 2018

De så kallade 3:12-reglerna föreslogs ändras i höstas. Regeringen drog tillbaka förslaget men vad händer efter valet. Så tycker partierna.

C: Ja, vi driver på för förändringar. Bland annat motionerar vi i vår budget om att frågan om generationsskiften måste åtgärdas här och nu. Det är en alldeles för viktig fråga för att regeringen bara ska låta den vara. Det finns ett färdigt förslag men regeringen agerar inte. 

KD: Alliansen tillsatte en utredning med tydliga direktiv att förenkla 3:12-reglerna och underlätta generations-
skiften, men nuvarande regering ändrade sedan direktiven till att kretsa kring hur så kallad inkomstomvandling ska undvikas och hur skatteintäkterna kan öka. Det var bra att regeringen drog tillbaka det. Vi vill fortsätta verka för att småföretagen ska ha goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet.

L: Det är dags att gå tillbaka till det ursprungliga syftet med 3:12-reglerna och ta fram regler som underlättar generationsskiften. Nuvarande regelverk begränsar också nyföretagandet och mindre företags möjligheter att växa. I praktiken innebär det att ägare av mindre bolag beskattas hårdare och omges av mer regelbörda än ägare av större bolag, vilket inte är rimligt. Detta är centralt att lyfta in i en kommande skatte-
reform för 2020-talet där vi också är öppna för att avveckla regelverket i sin nuvarande form.

MP: Miljöpartiet tyckte att förslaget som presenterades av regeringen gick för långt, vi drev på för att regeringen skulle backa och det är glädjande att det blev så. Det är i grunden bra att skattereglerna främjar eget företagande, vilket de gör med dagens regler.

M: Moderaterna kommer fortsätta driva frågan om förenklade 3:12-regler för företag och bättre förutsättningar för generationsskiften. Vi kommer att arbeta för en mer likvärdig beskattning oavsett om försäljningen av företaget sker till närstående eller en extern part.

S: Socialdemokraternas förslag på förändringar av 3:12-beskattningen hade minskat incitamentet att omvandla löneinkomst till kapitalinkomst och haft en starkt omfördelande effekt. Syftet var att underlätta för generationsskiften i familjeägda företag. De brister som finns i systemet kvarstår alltså alltjämt och det kan finnas anledning att återkomma till 3:12-beskattningen.

SD: Vi är öppna för att förenkla/lätta på 3:12. Vi behöver fler i stället för färre som startar företag och anställer folk. Och de som gör detta måste tillåtas att tjäna pengar. 

 V: Ja, det kommer vi att göra. Vänsterpartiet står bakom de förslag som lades i lagrådsremissen med bland annat höjd skatt på kapitalinkomster inom gränsbeloppet.

Fler svar inför valet hittar du här!