<![CDATA[]]>

Förvirring kring restaurangmomsen

Camilla Björkman

Publicerades: 12 januari, 2012

Mat på konferensen kvalar inte in för den nya, lägre momssatsen på 12 procent. Det skapar förvirring hos restauranger som även håller i konferenser. Nu utreder Skatteverket ärendet.

Den 1 januari sänktes restaurangmomsen från 25 till 12 procent. Procentsatsen blev därmed densamma för mat som äts i lokalen eller tas med.

Men de nya reglerna gäller ändå inte för all restaurangmat. Enligt Skatteverket är det 25 procent moms på den mat som serveras till gäster under en konferens. Detta eftersom maten ska räknas in i ”konferenspaketet”.

– Tolkningen är inkonsekvent. Den skapar osäkerhet och ökar de administrativa kostnaderna, säger företagaren Ulf Mannestid, delägare i Långholmen konferens och restaurangverksamhet i Stockholm, till DI.

För Ulf Mannestig och andra företag som både har restaurang och konferens blir det svårt att veta vilken momssats som gäller.

Ett av förvirringsmomenten gäller när maten ska anses höra ihop med konferensen eller inte. Till exempel: Ett företag ordnar konferens på dagen för att sedan bjuda in till middag på samma ställe som en del i konferensen, ska enligt reglerna betala 25 procent moms. Men om man säger att middagen inte räknas in i konferensen, ska då momssatsen vara 25 eller 12 procent?

Martin Loeb, rättslig expert på Skatteverket, erkänner att det inte är helt självklart vad som gäller.

– Vi tittar på det nu och jobbar på att gå ut med detaljerad information, säger han till Driva Eget.

Men det finns inget tydligt besked idag?

– Nej, det gör det inte. Det här ställningstagandet vi har gjort bygger på en dom från Regeringsrätten och förutsättningarna i den domen var att middag eventuellt skulle ingå i konferensen. Så där finns en otydlighet och vi kommer snart att kunna ge besked.