Bättre möjligheter för företag att attrahera och behålla nyckelkompetens – så ska det gå till

Josefin Wallin

Publicerades: 8 september, 2023

Så ska regeringen se till att svenska företag får enklare att attrahera och behålla viktig nyckelkompetens i företaget. Som ett sätt att främja svenskt entreprenörskap och primärt små och medelstora företag – så ska det gå till.

Åtgärder som ska höja svenska företag

Nu lyfter regeringen ett förslag om förlängd expertskatt från fem till sju år. Dessutom har man beslutat om ett tilläggsdirektiv där 3:12-reglerna ska ses över – för att reglerna om kvalificerade personaloptioner ska effektiviseras.

Det här hoppas och tror man ska underlätta för företag som vill attrahera värdefull nyckelkompetens till sitt företag.

Fler möjligheter för företag med viktig nyckelkompetens

Allt handlar om att man vill förenkla för svenskt entreprenörskap. Vilket man tror sig kunna göra genom att stärka företags möjlighet att attrahera och bibehålla viktiga nyckelpersoner. Kompetenta medarbetare blir ofta allt viktigare nyckelpersoner för verksamheten och dess utveckling. Dessutom ökar konkurrensläget varje dag i och med att marknaden internationaliseras. Kampen om arbetskraften ökar därmed ständigt – och förslaget skulle kunna hjälpa många av de svenska företagen.

”Vi vill lägga grunden för högre tillväxt”

– Vi vill lägga grunden för en högre tillväxt i Sverige samtidigt som vi säkerställer goda villkor för företagande i Sverige. Därför går vi nu fram med två förslag för att förbättra företagens möjlighet att attrahea nyckelkompetens. Vi förlänger tiden som utländska experter, forskare och nyckelpersoner kan få en skattelättnad från fem till sju år. Vi utvidgar också 3:12-utredningens uppdrag så att den ser över hur 3:12-reglerna kan förändras för att göra det lättare att behålla kompetens med hjälp av kvalificerade personaloptioner, säger finansminister Elisabeth Svantesson.  

Läs: Regeringen presenterar förenklingspaket för enklare företagande

Främst små och medelstora företag

Det finns just nu redan en kommitté vars uppgift är att analysera hur 3:12-reglerna ska kunna förenklas. Kommittén ser också över hur man kan förändra reglerna. Meningen med det är att man vill främja entreprenörskap och då främst hos små och medelstora företag. I tillägg till detta ska man nu alltså se över hur 3:12-reglerna kan struktureras. För att skapa fler möjligheter för företag att fånga upp och behålla värdefull nyckelkompetens i sitt företag. Uppdraget kommer sedan att redovisas under försommaren 2024.

  • Kommittén ser på hur 3:12-reglerna kan ändras så att de särskilda bestämmelserna om lättnader i beskattningen av personaloptioner blir mer effektiva gällande att attrahera och behålla viktig kompetens i företaget.
  • Förslaget om utvidgad tidsgräns för expertskatten kommer aviseras i budgetpropositionen för 2024. Förslaget förväntas träda i kraft den 1 januari 2024 och kommer tillämpas för vistelser i Sverige som påbörjas efter den 31 mars 2023.
  • Bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Källa: Regeringen