Kvitta rätt – och sänk aktieskatten

Anders Andersson

Publicerades: 17 december, 2009

Se över dina aktieaffärer nu. Det kan sänka din skatt. Se här hur du kvittar vinster mot förluster på bästa sätt.

Om dina sammanlagda vinster på aktier och aktiefonder (även blandfonder och räntefonder i utländsk valuta) är större än dina sammanlagda förluster under året blir skatten på mellanskillnaden alltid 30 procent. Det kan du inte göra något åt.

Är förlusterna större än vinsterna blir det normalt 21 och inte 30 procents avdragseffekt på den del av förlusten som överstiger vinsterna. Exempel:

Om du har sålt aktier med 100 000 kr i förlust sänks din skatt med 30 000 kr om du under året också sålt aktier eller fonder med minst 100 000 kr i vinst. Om du inte kan kvitta mot någon sådan vinstaffär blir skattesänkningen 21 procent av förlusten, 21 000 kr i skattesänkning.

En del tror att man kan öka den avdragseffekten till 30 procent genom att sälja en bostad med vinst eller skaffa sig stora ränteinkomster. Men en sådan affär sänker inte skatten. Då kan du visserligen dra av aktieförlusten mot en kapitalinkomst. Men då kan bara 70 procent av förlusten dras av. Och eftersom 70 procent av 30 procent blir 21 så är det den procentsatsen som gäller.

Den som har aktieförluster men inte kapitalinkomster får samma effekt – det blir 21 procent i skatteeffekt genom en skattereduktion. Skatteeffekten kan alltså variera för förlusterna, men inte för vinsterna.

Om årets vinster är större än årets förluster får du visserligen sänkt total skatt om du nu gör några förlustaffärer. Men du får samma skattesänkning på förlusterna om du väntar något med att kvitta dem mot vinster.


1. Så gör du om du har mest förluster
Om du har större förluster än vinster blir skattesänkningen bara 21 procent. För att höja skattesänkningen till 30 procent av förlusten bör du före årsskiftet försöka sälja aktier eller aktiefonder med vinst så att slutresultatet slutar på plus.

Om du har en gammal allemansfond har denna förmodligen gått med vinst. Passa då på att sälja den. Detta kan vara ett sätt att bli av med en fond med höga avgifter och kanske byta till en som har bättre förutsättningar och dessutom lägre avgifter.
Om du inte har några vinstaktier att sälja kan du se efter om du har några gamla uppskov som du kan använda dig av när du ska deklarera årets aktieaffärer.
 

Sådana uppskjutna vinster från exempelvis Astra och ABB, Pharmacia och Avesta Sheffield kan när som helst tas fram till beskattning, och man behöver alltså inte vänta till det år då man säljer exempelvis sina Astrazeneca.
 

Om aktieförlusterna gett dig ett kapitalunderskott som är större än 100 000 kr är de extra viktigt att skaffa sig kapitalinkomster. För den del av ett underskott som överstiger 100 000 slår nämligen en avdragsbegränsning in som försämrar avdragseffekten ytterligare.
I denna situation är det också viktigt att försöka skaffa andra kapitalinkomster. En möjlighet är då att återföra hela eller delar av ett uppskov som du fått när du under tidigare år sålt en privatbostad med vinst.

2. Så gör du om du har mest vinster

Om du klarat kursturbulensen och har större vinster än förluster kan det vara bra att före årsskiftet sälja aktier och aktiefonder som gått med förlust.

Du kommer inte ifrån den 30-procentiga vinstskatten, men du försäkrar dig om bästa möjliga kvittningseffekt för förlusterna. Om du väntar att sälja förlustaktierna till ett annat år så kanske du då inte har några vinster att kvitta förlusterna emot.

Om du av skatteskäl tänker sälja aktier som gett förlust men egentligen vill behålla dessa aktier, kan du göra på två sätt:

1. Sälja aktierna och sedan köpa tillbaka dem. Om du vågar chansa kan du samtidigt försöka göra en kursvinst – att sälja dem när kursen gått upp under några dagar, och köpa tillbaka dem när kursen är nere i en rekyl. Men det säkraste är att köpa tillbaka de sålda aktierna redan dagen efter försäljningen. Gör du återköpet samma dag finns det risk för att skattemyndigheten underkänner affären. Tänk dock på att courtagekostnaden kan äta upp hela skattevinsten.

2. Sälj förlustaktierna till din make eller någon annan i familjen. Men det måste vara till marknadskurs. Du behöver då inte göra affären över banken och slipper alltså courtage. Skriva en egen avräkningsnota och anmäl ägarbytet till banken eller fondmäklaren där aktierna ligger. Betalningen kan göras med revers. Efter årsskiftet kan ni sedan ta ställning till om köparen i familjen ska göra sig av med aktierna eller behålla dem.

I morgon: När är pensionsförsäkring för företagare  bra – och när är de dåliga?