Låt jobbskatteavdraget sänka skatten till 13 procent

Anders Andersson

Publicerades: 29 april, 2013

Om du förra året fyllde 66 år eller mer kan din skatt på firmans vinst ofta bara bli 13-15 procent. Läs här om varför ditt jobbskatteavdrag kan vara så gynnsamt.

Främsta förklaringen är att de första 100 000 kronorna av lön och också inkomst av näringsverksamhet är extra förmånligt från och med det år man fyller 66 år. Skattereduktionen blir då hela 20 procent – en ren skattesänkning på 20 000 kr. På inkomsten mellan 100 000 och 300 000 kr blir det 5 procent. Pensionsinkomster ger inget jobbskatteavdrag.

Reglerna för inkomst under 100 000 kr gör att skatten då endast blir 13-15 procent för den som har inkomst under brytpunkten för statlig skatt, 436 600 kr för en pensionär i årets deklaration. Vid högre inkomst blir skatten 20-25 procent.

Jobbskatteavdraget kommer automatiskt för de som tar upp lön eller inkomst av näringsverksamhet i deklarationen. I enskild firma är det överskottet som automatiskt räknas som inkomst av näringsverksamhet. De fördelaktiga reglerna kan vara ett skäl att avstå från periodiseringsfond och expansionsfond för att få en skattepliktig näringsinkomst på upp till 100 000 kr.

Egenavgifterna sänks också drastiskt från och med året man fyller 66 år. På inkomst från firma/handelsbolag är den bara 10,21 procent i pensionsavgift – och den avgiften ger en höjning av mottagarens pension. För den som är född 1937 eller tidigare blir det inga sociala avgifter alls på arbetsinkomster, men heller ingen ökad pension.