Nu slopas F-skattsedel – ersätts av registerutdrag

Camilla Björkman

Publicerades: 8 februari, 2013

F-skattsedeln finns inte längre kvar. I stället är den ersatt av registerutdrag. Se här vad du ska skriva på dina nya fakturor.

Varken F-skattsedel eller F-skattebevis finns kvar, och har egentligen inte gjort sedan januari. Istället kan du beställa ett registerutdrag av Skatteverket som visar att du är godkänd för F-skatt.

På F-skattsedeln fanns det tidigare uppgift om hur mycket skatt du skulle betala varje månad. Den uppgiften finns numera i en bilaga till Beslut/Omprövningsbeslut för Debiterad preliminär skatt.

Registerutdraget innehåller vissa uppgifter om ditt företag, bland annat om du är godkänd för F-skatt eller FA-skatt. Du får inte ett registerutdrag varje år, utan bara vid nyregistrering eller när någon av de företagsuppgifter som står med i registerutdraget har ändrats.

På fakturan ska du som driver företag ange att du ”har F-skatt” eller att du är ”godkänd för F-skatt”. Men om du på din faktura skriver den gamla lydelsen – att du har F-skattsedel eller F-skattebevis – så har det samma rättsliga betydelse som om du skriver godkänd för F-skatt.