<![CDATA[]]>

Ny skattesänkarmetod för onoterade aktier

Anders Andersson

Publicerades: 28 september, 2015

Det har kommit ett nytt sätt att äga aktier i onoterade småföretag men det finns saker att se upp med. Driva Egets Anders Andersson reder ut hur det går till.

Hittills har onoterade aktier inte kunnat ägas av en svensk kapitalförsäkring. Men tidigare Avanzamedarbetaren Jesper Strandberg har startat företaget Kaptena som tillsammans med försäkringsbolaget Danica nu har gjort detta möjligt.

Det går till så här:

  • Du äger onoterade aktier som du tror ska få stor värdeökning eller utdelningsökning.
  • Du säljer aktierna till marknadsvärde och lägger in dem i en kapitalförsäkring som du blir ägare till. Enda skatten i en kapitalförsäkring är årlig avkastningsskatt.
  • Kaptena värderar aktierna varje år och på det marknadsvärdet får du betala avkastningsskatt. För detta blir det en total avgift på 1 procent av värdet. Tillsammans med avkastningsskatten blir det nu 1,3 procent men procentsatsen blir högre när avkastningsskatten stiger i takt med statslåneräntan.

– Aktierna som läggs in får absolut inte vara smittade av 3:12-reglerna, säger Jesper Strandberg, som i sitt nya företag hittills bildat 20 kapitalförsäkringar med ett totalt värde av 170 miljoner.

Denna lösning kan då användas i dessa situationer:

  • Du investerar i ett onoterat bolag där du inte är aktiv och som du tror mycket på. Om du tappar tron på bolaget i framtiden kan du ta över dem privat och utnyttja eventuellt förlustavdrag, vilket aldrig är möjligt i en kapitalförsäkring.
  • Du är aktiv i ett bolag, kanske som VD, samtidigt som det finns passiva externa ägare till minst 30 procent i bolaget. Då omfattas dina aktier inte av 3:12-reglerna och du kan lägga dem i Kaptenas kapitalförsäkring.
  • Du har varit passiv i ett enmansbolag i minst fem år och uppfyller kraven för att bolaget inte längre ska vara ett fåmansbolag med 3:12-regler. Du kan då sälja bolagets aktier, betala 25 procents vinstskatt och lägga aktierna i Kaptenas kapitalförsäkring.

För att det ska vara lönsamt måste du tro på en bra avkastning och värdestegring. Du får heller inte börja jobba i bolaget eftersom 3:12-reglerna då troligen börjar gälla.

Med 1,5 procent i årlig genomsnittlig avgift och skatt måste det till en värdeökning på 40 procent på en femårsperiod för att en investering på 1 miljon kronor i en sådan här kapitalförsäkring ska vara bättre än normalregeln, som är 25 procent i skatt på vinsten vid försäljning.

Men det finns dessutom två andra alternativ att äga och beskatta onoterade aktier som kan vara bäst i dessa situationer:

  • Privatpersoner men inte företag kan satsa upp till 650000 kronor per år och få 15 procent av insatsen i ren skattesänkning genom det nya investeraravdraget. Pengarna kan växa med upp till 60 procent innan skatten på värdesteg­ringen blir lika stor som skatterabatten. Nackdelen är att pengarna inte får tas ut på fem år för fullt avdrag. Se driva-eget.se/investeraravdrag.
  • Ett aktiebolag som äger onoterade aktier får ingen skatt alls vid försäljning. Men pengarna som ju ligger kvar i bolaget beskattas när bolagsägaren tar ut dem som lön, utdelning eller med 25 procent efter fem års passivitet. De kan bli skattefria endast efter utlandsflytt och om de ges bort till skattebefriade organisationer.