Rekordlåg ränta sänker tjänstebilsskatten

Anders Andersson

Publicerades: 26 november, 2011

Skatten på tjänstebilar och räntan på periodiseringsfonder sänks nästa år. Det beror på att statslåneräntan nu är nere på sin lägsta nivå någonsin – 1,65 procent.

Räntan på svenska statsobligationer är nu nere på en rekordlåg nivå, eftersom svensk ekonomi är bättre än i de flesta andra länder. Sista veckan i november var denna statlåneränta 1,65 procent, medan den var 2,84 procent vid samma tidpunkt förra året

Räntan just denna vecka ligger till grund för hur flera olika skatter blir nästa år, och sänkningen på 1,19 procentenheter på ett år betyder förändringar på dessa områden:

  • Förmånsvärdet som beskattas som lön för tjänstebilar sänks med ca 200 kr i månaden för en bil som kostar 300 000 kr.
  • Räntan på de pengar som avsatts till periodiseringsfonder i aktiebolag blir lägre nästa år. Räntan på en sådan avsättning på 100 000 kr sänks nästa år med ca 1 200 kr. Om du räknar med att kunna placera bolagets pengar med en bättre ränta än 1,65 procent lönar det sig att göra nya sådana avsättningar i nästa års deklaration.
  • Något mindre del av överskottet i en enskild firma eller i ett handelsbolag kan nästa år beskattas enligt de fördelaktiga reglerna om räntefördelning.
  • Den del som ger lågbeskattad utdelning på grund av det insatta kapitalets storlek i ett aktiebolag blir något lägre.