<![CDATA[]]>

Sänk skatten till 30 procent

Anders Andersson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 17 april, 2015

Varje vardag fram till sista deklarationsdagen den 4 maj får du ett nytt skattesänkarråd från Anders Andersson. Här hur du kan sänka skatten till 30 procent.

Räntefördelning är ett sätt att sänka skatten till 30 procent för lantbrukare, skogsägare fastighetsägare och andra med stora tillgångar utan stora lån. Men tänk på att du då också sänker din pension och din sjukpenning, eftersom räntefördelning inte ligger till grund för sociala avgifter.

För en stor grupp är det dock ofta självklart att maximera räntefördelningen – de som har en anställningsinkomst över brytpunkten för statlig skatt och samtidigt har inkomst av näringsverksamhet. Men om du är i någon av dessa grupper bör du inte dra ned inkomsten under brytpunkten:

  • Under 26 år och därmed har egenavgifter som är lägre jämfört med de normala.
  • Småbarnsfamiljer, som vill ha bra social trygghet.
  • Pensionärer, som från och med året när de fyller 66 får 20 procent av inkomsten jobbskatteavdrag för de första 100 000 kronorna av aktiv näringsverksamhet och löneinkomst.

Se vidare på driva-eget.se/rantefordelning.