<![CDATA[]]>

Se alla viktiga siffror inför din bokföring och skatteplanering 2014

Anders Andersson

Publicerades: 15 januari, 2014

Här är alla viktiga siffror du behöver för din bokföring och din skatteplanering 2014. Kolla listan och se vad som gäller för dig och ditt företag.

Många siffror har inte förändrats sedan förra året. Beloppen för exempelvis representation, bilersättning, sociala avgifter och svenskt traktamente är oförändrade, medan vissa utlandstraktamenten förändras.

Brytpunkten för statlig skatt har inte höjts på det sätt som alliansen föreslog – deras förslag förlorade i en riksdagsomröstning. Inkomstgränsen för när 20 procentig statlig skatt tas ut höjs nu bara med 7 500 kr och blir 420 800 kr för 2014.

Många skattesiffror styrs av statslåneräntan. Eftersom den har stigit med drygt en halv procentenhet från sin rekordlåga nivå förändras vissa siffror:

  • Det blir lite dyrare att ha tjänstebil.
  • Avkastningsskatten för kapitalförsäkringar och pensionsförsäkringar blir något högre.
  • Procentsatsen för hur man beräknar kapitaldelen enligt 3:12-reglerna och uppräkningen när man sparar utdelningsutrymme blir något högre.
  • Procentsatserna för räntefördelning stiger också något.

Observera att siffrorna nedan gäller inkomståret 2014, alltså den deklaration som görs 2015. Siffrorna för inkomståret 2013 finns HÄR.

Arbetsgivaravgift
Normala: 31,42 %
Fr o m 66 år: 10,21 %
T o m 26 år: 15,49 %

Avkastningsskatt
P-försäkring: 0,30 %
K-försäkring: 0,63 %

Basbelopp
Prisbasbelopp: 44 400 kr
Förhöjt prisbasbelopp: 45 300 kr
Inkomstbasbelopp: 56 900 kr

Bilersättning
Egen bil i tjänsten: 18:50 kr/mil
Tjänstebil i tjänsten när du betalar bensin själv: 9:50 kr/mil (diesel: 6:50 kr)

Bilförmånsvärde
14 075 kr + 10,57 % av nybilspriset
(+20 % av nybilspriset över 333 000 kr)

Bolagsskatt
22 %

Egenavgifter
Normala: 28,97 %
(21,47 % för upp till 200 000 kr/år)
Fr o m 66 år: 10,21 %
T o m 26 år: 14,88 %

Expansionsfondsskatt
22 %

Fyllnadsinbetalning
Kostnadsränta: 1,25 %

Grundavdrag
Lägsta: 13 100 kr
Högsta: 34 200 kr

Gåvor, skattefria
Julgåvor: 450 kr (anställda)
Jubileumsgåvor (25, 50, 75, 100 år): 1 350 kr
Minnesgåvor (50-årsdag, 25 års anställning): 15 000 kr

Inkomstgränser
Max tax.årsinkomst utan stal. skatt, löntagare 433 900 kr (420 800 kr efter grundavdrag)
Max tax.årsinkomst utan stal. skatt, pensionär 460 800 kr
Max tax.årsinkomst utan 25 % stal. skatt, löntagare 615 700 kr (602 600 kr efter grundavdrag)
Max tax.årsinkomst utan 25 % stal. skatt, pensionär 634 400 kr
Tax.årsinkomst för högsta pensionsrätt 458 900 kr
Tax årsinkomst för högsta sjuk- och föräldrapenning 333 000 kr

Inventarieköp, direktavdrag
22 199 kr

Kostförmåner
En fri måltid: 80 kr
Helt fri kost: 200 kr
Frukost: 40 kr

Moms
25 % (20 %) av totalbelopp
12 % (10,71 %) av totalbelopp
6 % (5,67 %) av totalbelopp
Beräkna: driva-eget.se/moms

Representation
Högsta avdragsgilla belopp exkl moms:
2 personer: 180 kr, 3 personer: 270 kr, 4 personer: 360 kr
Tillägg för musik, lokal, underhållning: 180 kr/person

Räntefördelning
Positiv: 8,09 % av underlag
Negativ: 3,09 % av underlag

Statslåneränta
30 nov 2013: 2,09 %, 2,01% (genomsnitt 2013)

Särskild löneskatt
24,26 %

Traktamente, Sverige
Fullt: 220 kr
Halvt: 110 kr
Efter 3 mån: 154 kr
Utlandstraktamenten: driva-eget.se/utland

Utdelning
Schablon: 155 650 kr
Uppräkning kapitaldel: 11,09 %
Uppräkning för att spara: 5,09 %
Beräkna: driva-eget.se/utdelning