<![CDATA[]]>

Skattechock hotar miljöbilar

Anders Andersson

Publicerades: 5 januari, 2010

Om du har en miljöbil som tjänstebil hotas du av en skattechock. Om två år kan årskostnaden för bilen stiga med över 8 000 kr.

Om inget görs tas skattesubventionerna på förmånsvärdet då bort för miljöbilar. Från och med år 2012 blir förmånsvärdet då lika högst lika högt som för vanliga bilar.

Det betyder att skatten på förmånsvärdet stiger med 8 250 kr per år för Toyota Prius och med 8 800 för gasbilen VW Passat Ecofuel.

Detta oroar bilbranschen, som åter ser att försäljningen stiger efter en kraftig nedgång under förra vintern. Branschorganisationen Bil Sweden kräver därför att regeringen fryser nuvarande systen till 2014.

Görs inte det finns det ett sätt för företagare med miljöbil som tjänstebil att komma undan skattehöjningen:

Att förlänga sina leasingkontrakten med ytterligare något år, i stället för att teckna ett nytt treårsavtal för en ny bil.

Enligt DI är bilbranschen är orolig för att många ska göra så, vilket betyder kraftigt försämrar nybilsförsäljningen.

I dag får bilar som drivs med alkohol 20 procents nedsättning av förmånsvärdet, medan bilar som drivs med gas eller el, så kallade hybrider, får hela 40 procents skatterabatt.

Men miljöbilarna har dubbel rabatt – förutom nedsättning av förmånsvärdet baseras skatten på motsvarande bensinbil. För VW Passat betyder det att man får en gasbil för 290 400 kronor, men att värdet baseras på motsvarande bensinbil, som kostar 262 400 kr.