Svenskt Näringsliv sågar höjda arbetsgivaravgifter

Camilla Björkman

Publicerades: 4 oktober, 2012

Efter att Socialdemokraterna under gårdagen la fram sitt förslag att fördubbla arbetsgivaravgifterna får de skarp kritik av Svenskt Näringsliv. De menar att en eventuell höjning kan leda till 30 000 förlorade ungdomsjobb.

Socialdemokraterna presenterade under gårdagen sitt förslag till regeringens höstbudget.

Där föreslog de bland annat att arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år ska höjas, från 15,49 procent till 31,42 procent.

Detta då de sänkta avgifterna som regeringen infört inte tycks ha gett någon effekt. Vilket bland annat konstaterats av Riksrevisionen, Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering och Konjunkturinstitutet, rapporterar DI.

Nu hävdar Svenskt Näringsliv i en ny rapport att de sänkta arbetsgivaravgifterna visserligen inte bidrog till att minska ungdomsarbetslösheten. Men att det beror på att minimilönerna under samma period höjdes kraftigt och därmed omitetgjorde sänkningen. Dessutom bidrog finanskrisen 2008 till den dåliga effekten.

– Vi vet att lågkonjunkturer drabbar ungdomar hårdare än andra, säger Stefan Fölster som är chefsekonom på Svenskt Näringsliv, till DI.

Svenskt Näringsliv menar nu att en fördubbling av arbetsgivaravgifterna skulle slå hårt mot många unga.

”Ytterligare 30 000 jobb hotas om arbetsgivarna måste betala mer i arbetsgivaravgift”, skriver man i rapporten, vars beräkningar utgår från tidigare studier som gjorts på minimilöner och hur företagens kostnader påverkar jobben.