<![CDATA[Mostphotods]]>

Utdelning nu eller senare? Se här!

Anders Andersson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 19 april, 2015

I dagens deklarationsråd från Anders Andersson får du koll på när du ska ta utdelning – och hur mycket.

Varje vardag fram till sista deklarationsdag får du ett nytt skattesänkarråd från Anders Andersson. I dag handlar det om utdelning.

Hur stor utdelning du ska ta upp i årets deklaration ska framgå av kontrolluppgifter från ditt aktiebolag och är 155 650 kr enligt schablonregeln. På blankett K10 ska du fylla i underlaget för eventuell framtida utdelning. Blanketten är mycket krånglig och många behöver experthjälp för att klara den.

Utdelningen du tar ut efter 2014 års bokslut ska inte deklareras förrän i nästa års deklaration, eftersom den tas ut först under 2015.  Men om bolaget behöver pengarna kan du vänta att ta ut den utdelning du har rätt till och ska då ange det på blankett K10. Fundera alltså över om du ska ta ut utdelningen snarast möjligt eller spara den för att få sänkt skatt senare, kanske i samband med att du säljer aktierna.

För dig som har anställda kan den lågbeskattade utdelningen bli 50 procent av bolagets totala lönesumma enligt förbättrade regler som började gälla förra året. Denna utdelning kan du beräkna i Driva Egets unika kalkyl.

Läs också: