<![CDATA[]]>

Därför ska du vänta med förlustavdraget

Anders Andersson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 18 april, 2015

Varje vardag fram till sista deklarationsdag  får du ett nytt skattesänkarråd från Anders Andersson. Idag om ett avdrag du kan tjäna skattepengar på att INTE göra.

Om du startat en enskild firma som gått med förlust 2014 sparar du skattepengar på att INTE göra avdrag nu i deklarationen.

För förlust i en enskild firma som inte är äldre än fem år finns det två sätt att kvitta bort förlusten:

  • Att göra avdrag för förluster upp till 100 000 kronor som ett allmänt avdrag och kvitta bort den mot inkomst av tjänst. Du minskar då din tjänsteinkomst.
  • Att spara förlusten till ett senare år och kvitta den mot inkomster som du då får i firman. Du minskar då din inkomst av näringsverksamhet.

Om marginalskatten är lika i de två fallen minskar inkomstskatten lika mycket. Men i alternativ två minskar du inte bara skatten utan också de egenavgifter som du fått betala om du inte har någon gammal förlust att kvitta mot inkomsten.

Med 100 000 konor i förlust minskar du egenavgifterna med normalt ca 25 000 kronor om du väntar med att göra avdraget tills du får vinst i firman. Om du är osäker på hur det blir med firman kan du nu dra av mot tjänst och när du får vinst i firman begära omprövning av den gamla deklarationen för att i stället dra av mot vinsten i företaget.

Läs också: