<![CDATA[]]>

Aktiebolag eller handelsbolag – vad passar bäst för er?

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 26 augusti, 2015

Vad ska man tänka på när man väljer företagsform? Aktiebolaget kan ge lägre skatt än handelsbolag, men är krångligare. Driva Eget har samlat råd som gör det lättare att välja.

Står ni i startgroparna för att bilda nytt bolag? Kul! Det är mycket att tänka på när man ska välja företagsform. Här har vi kort sammanfattat artiklar om detta i Driva Eget för att ge er vägledning.

Ett handelsbolag fungerar i princip som enskild firma, men har istället för en ensam delägare minst två delägare. Skattereglerna som gäller är i stort sett samma som för enskild firma.

Om du har aktiebolag blir bokföringen lite krångligare och du måste ha 50 000 kr i aktiekapital. De flesta aktiebolag behöver inte längre ha en revisor. Läs om vilka det gäller här.

Lagstiftarens strävan är att skattebördan i ett aktiebolag och i ett handelsbolag ska vara ungefär lika. I handelsbolag kan man skjuta skatten framför sig genom expansionsfond och periodiseringsfond enligt samma regler som gäller enskild firma.

Skattereglerna har förbättrats för aktiebolag, men inte lika mycket för handelsbolag. De så kallade 3:12-reglerna ändrades 2014 så att större utdelning kan tas ut med 20-procents beskattning i ett aktiebolag. Administrationskostnaden har också sänkts för många aktiebolag sedan revisionsplikten avskaffats för små bolag.

I ett handelsbolag är ägarna som privatpersoner ansvariga för alla skulder som uppstår. Så om handelsbolagets verksamhet kraschar och bara har skulder kvar kan dessa förfölja ägarna resten av livet. I ett aktiebolag förlorar ni normalt endast det aktiekapital som ni satsat om bolaget går i konkurs.

De som har ett företag med stora utvecklingskostnader och kunder som inte betalar direkt tar förmodligen så stor risk att aktiebolag är en bättre företagsform än ett handelsbolag.

 

Här är fördelarna med aktiebolag:
+ Lätt att skilja på egen och företagets ekonomi.
+ Riskerar endast satsat kapital om företaget går omkull.
+ Möjlighet till lågbeskattad utdelning.
+ Bra för den som har anställda.
+ Bättre skatteregler vid försäljning.
+ Bra för den som efter pensionering tar ut utdelning och lön.
+ Fler möjligheter till löneförmåner. Motionskort och minnesgåvor godtas endast i aktiebolag.
+ För vissa affärer kan det vara en fördel med bokstäverna AB sist i företagsnamnet.

Här är nackdelarna med aktiebolag:
– Högre sociala avgifter än i handelsbolag.
– Krävs 50 000 kr i aktiekapital.
– Dyrare och krångligare bokföring och administration, även för den som inte längre har revisor.
– Ränta på det som avsätts i periodiseringsfond. Ingen ränta i handelsbolag.
– Högre skatt för värdet av stora tillgångar, som fastigheter och skog. Ingen regel om räntefördelning
– Bolaget får inte låna ut pengar till ägarna. 

Handelsbolag är ofta bättre för nystartade företag som ska ta ut föräldrapeng. Det beror på att föräldrapenningen baseras på en schablonlön för branschen oavsett hur mycket pengar ni har tjänat senaste året.

Här kan du räkna ut din utdelning och din lön med Driva Egets kalkyl