Äntligen lättare att starta bolag

Anders Andersson

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 7 augusti, 2014

Äntligen har det blivit både lättare och snabbare att starta aktiebolag. Läs här om nya förenklingsregler som gäller från den 1 augusti.

Regeringen kräver nu att Bolagsverket ska registrera ett nybildat aktiebolag inom fem arbetsdagar. Men då måste alla handlingar vara inskickade och vara korrekta och undertecknade. Dessutom måste företagsnamnet direkt kunna godkännas (läs HÄR om kraven för att företagsnamn ska godkännas).

Från den 1 augusti har en rad formella och byråkratiska krav för bolagsregistrering tagits bort:

  • Det behövs inte längre någon justeringsman för protokollet från bolagsstämman när ordföranden eller protokollföraren ensam, eller de två tillsammans, företräder alla aktier.
  • Privata aktiebolag behöver inte längre upprätta någon arbetsordning eller instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören eller andra organ som styrelsen utsett.
  • Alla aktiebolag får besluta att den som vill teckna sig för aktier, teckningsoptioner och konvertibler får göra det genom att betala för dem. Hittills har detta endast varit möjligt för avstämningsbolagen.
  • Kravet på att stiftare och likvidatorer ska vara bosatta inom EES-området försvinner.

Vid anmälan om nytt bolag till Bolagsverket behöver man inte längre skicka in detta:

  • Bolagsstämmoprotokoll vid vinstutdelning på årsstämma.
  • Styrelseprotokoll vid beslut om bifirma (gäller både aktiebolag och ekonomiska föreningar).
  • Teckningslista i olika typer av emissionsärenden (ersätts med ett krav på en försäkran i blanketten).
  • Emissionsprospekt.
  • Styrelsens redogörelse över kvittning av fordran eller apportegendom samt revisorns yttrande över denna (vid emission av teckningsoptioner). Vid övriga emissioner (aktier och konvertibler) ska redogörelsen och yttrandet fortfarande skickas in.

Registrering av nytt bolag görs enklast via sajten verksamt.se som drivs av Bolagsverket och en rad andra myndigheter. Där finns också bra hjälp att få.

Läs här om fördelar och nackdelar med aktiebolag jämfört med enskild firma.