<![CDATA[]]>

Nyföretagandet gick ner i oktober

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 2 november, 2015

I oktober minskade nyföretagandet i landet med 1,8 procent, samtidigt minskade även företagskonkurserna.

Totalt nyregistrerades 97 färre företag i oktober i år jämfört med samma månad förra året. Nyföretagandet minskade i 13 av 21 av landets län under oktober och den största minskningen hade Gotlands län och Gävleborg.

Företagsformer som ökar är aktiebolag och kommanditbolag medan nyregistreringen av övriga företagsformer minskar. Alltfler väljer aktiebolagsformen istället för att vara enskild näringsidkare eller att starta handelsbolag.

Skärmavbild 2015-11-02 kl. 19.00.53

Källa: Bolagsverket

– Nyföretagandet ökade under maj till juli, men har därefter backat under augusti till oktober. Under hela 2015 har vi dock hittills sett en total ökning med 1,2 procent, jämfört med samma period förra året, säger Ulf Karnell, kommunikationschef på Bolagsverket.

Bolagsverkets handläggningstider för att registrera ett nytt aktiebolag är för närvarande fyra dagar. För de övriga företagsformerna och för att göra de vanligaste ändringarna i ett företag är handläggningstiden just nu drygt 10 dagar.

Samtidigt visar nya siffror från UC att företagskonkurserna i Sverige minskade under oktober med 19 procent jämfört med samma månad 2014.

– Konkurserna har nu minskat varje månad i ett års tid och utvecklingen ligger i linje med vår analys av konjunkturläget som ser stabilt ut. Sett i antal och i ett längre tidsperspektiv börjar konkurstalen dessutom se mycket låga ut vilket tyder på att företagens överlevnadsförmåga stärkts, säger Victoria Preger, Marknads- och kommunikationschef på UC.

 

För dig som går med starta eget-tankar finns råd på Driva Eget: