Personlig utveckling

Testa att driva eget på sommarlovet

Redaktionen

Uppdaterades: 2 april, 2019
Publicerades: 22 februari, 2017

Är du mellan 15 och 20 år har du i många kommuner möjlighet att pröva på att driva ett eget företag under sommarlovet. Du kan få stöd av en handledare och även startkapital.

I många kommuner anordnas aktiviteter för ungdomar som vill prova på att driva ett eget företag under sommarlovet. Den som deltar i aktiviteten kan få utbildning om företagande och entreprenörskap och stöd av handledare. I vissa fall kan du även få ett startkapital.

Om du driver företaget ensam räknas det i de flesta fall som hobbyverksamhet. Är ni flera är det ett enkelt bolag. Anledningen till att det anses vara hobbyverksamhet, och inte näringsverksamhet, är att de här företagen inte uppfyller kravet på vinstsyfte. Om omsättning blir hög eller om du tänker fortsätta driva ditt företag efter sommaren kan företaget bedömas vara ett riktigt företag och då gäller vanliga regler.

Att tänka på:

  • Ditt företagande kan medföra att du ska betala skatt och socialavgifter.
  • Startkapitalet och eventuellt stipendium under avslutningen är skattefria.
  • Ditt ”företagande” är i normalfallet en form av hobbyverksamhet.
  • Du ska inte lägga på moms på det som säljs och har inte heller rätt att dra av moms på det som köps.
  • Som delägare ska du i normalfallet redovisa ditt överskott i din inkomstdeklaration. Om verksamheten anses som hobby redovisas resultatet på blankett T2 (SKV 2051). Överskott förs över till inkomstdeklarationen. Underskott får rullas vidare och användas mot kommande års överskott under vissa förutsättningar.
  • Som delägare behöver du i normalfallet inte lämna inkomstdeklaration om ditt överskott från din hobbyverksamhet tillsammans med dina eventuella löneinkomster är lägre än 18 740 kronor under året. Men tänk på att du kan vara tvungen att deklarera av någon annan orsak, exempelvis om du sålt aktier.

Källa: Skatteverket

Läs mer om gränsen mellan hobby företag.

Sex råd när du vill gå från hobby till företag.