<![CDATA[]]>

Starta eget – tillsammans

Annika Rosell

Publicerades: 16 april, 2009

Många som vill starta eget, men som drar sig för att driva ett företag på egen hand. En bra idé är då att gå samman med andra företagare och bilda ett kooperativ. Så här går det till.

Två miljoner människor kan tänka sig att starta eget, bara de slipper göra det på egen hand. För dessa kan ett kooperativt utvecklingscentrum vara lösningen. I ett sådant driver man sitt eget företag, fast i en gemenskap och kan ta hjälp av de andra i kooperativet i olika frågor.

Ett kooperativ kan också drivas som en ekonomisk förening. För företag som har brist på kapital kan en kooperativ i form av ekonomisk förening vara bättre än både aktiebolag och handelsbolag, eftersom man bara är ansvarig för just sitt eget satsade kapital inom den samverkan man har valt.

För många är kooperativ för evigt förknippat med den kooperativa konsumentrörelsen, manifesterad i Konsumbutiker. Men ett kooperativ kan också samla producenter, brukare eller personal. Personalkooperativ som har knoppat av från vård- och omsorgssektorn är ett exempel.

Ett kooperativt företag ska naturligtvis drivas enligt samma affärsmässiga principer som andra företag. Skillnaden är att man kan ge och få hjälp av sina kollegerna i kooperativet.

Företagen som bildar kooperativ bestämmer själva hur djup samverkan man ska ha.Vanligast är att samverka om lokaler, inventarier, personal, marknadsföring och företagsutveckling. Samverkan kan antingen ske genom att man rent konkret sitter tillsammans, eller i form av en virtuell gemenskap.

Kooperativa företag i form av ekonomiska föreningar är den företagsform som ökar mest i Sverige. Det hävdar i alla fall Coompanion, en paraplyorganisation för 25 kooperativa utvecklingscentrum.

Läs mer om kooperativa företag på www.coompanion.se.