<![CDATA[Foto: Mostphotos]]>

Så ska det bli enklare att driva aktiebolag och ekonomisk förening

Maja-Stina Skarstedt

Publicerades: 5 juni, 2014

Alla företagare vill väl ha det enklare? Det kan bli verklighet nu när riksdagen och regeringen i juni väntas besluta om ändringar i lagar och förordningar som innebär en del förenklingar för er med aktiebolag och ekonomiska föreningar.

Bolagsverket rapporterar om ändringarna som, om de klubbas igenom, troligtvis träder i kraft den 1 augusti 2014:

 • Det behövs inte längre någon justeringsman för protokollet från bolagsstämman när ordföranden eller protokollföraren ensam, eller de två tillsammans, företräder alla aktier.
 • Privata aktiebolag behöver inte längre upprätta någon arbetsordning eller instruktion för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören eller andra organ som styrelsen utsett.
 • Alla aktiebolag får besluta att den som vill teckna sig för aktier, teckningsoptioner och konvertibler får göra det genom att betala för dem. Hittills har detta endast varit möjligt för avstämningsbolagen.
 • Vid anmälan till Bolagsverket behöver man inte skicka in:
  • Teckningslista i olika typer av emissionsärenden (ersätts med ett krav på en försäkran i blanketten)
  • Emissionsprospekt
  • Styrelsens redogörelse över kvittning av fordran eller apportegendom samt revisorns yttrande över denna (vid emission av teckningsoptioner)
  • Bolagsstämmoprotokoll vid vinstutdelning på årsstämma
  • Styrelseprotokoll vid beslut om bifirma (gäller både aktiebolag och ekonomiska föreningar)