avskaffat krav på bevarandet av räkenskapsinformation i original