Vad ska man tänka på när man tar in en investerare