Valet 2018

Vilket parti är bäst för dig?
Var står partierna i frågan om företrädaransvar?
EU vill förenkla momsreglerna.  Hur ställer sig partierna till det?
Så vill partierna underlätta för nyanlända
Kommer ni att driva på förändringar av 3:12-reglerna?
Vad anser partierna om vinsttak i välfärden?
Rot, rut, rit – utveckla eller avveckla?
Hur ska ni få småföretagen att anställa fler?
Hur vill partierna underlätta rekryteringen av personal?
Vilken blir partiernas viktigaste företagarfråga i valet?