De viktigaste frågorna i valet. Foto: Getty Images

Vilken blir partiernas viktigaste företagarfråga i valet? 

Samuel Karlsson

Publicerades: 10 augusti, 2018

Vi frågade de olika partierna vilken som blir deras viktigaste företagarfråga i valet. Här är deras svar. 

 C: Att sänka kostnaderna för att driva företag och anställa. Vi har redan lagt fram flera förslag, till exempel om slopade arbetsgivaravgifter för den först anställda. 

KD: Vi har en situation där arbetslösheten är stor hos utsatta grupper, medan företag har svårt att rekrytera rätt kompetens. Kristdemokraterna driver därför på för lägre skatter på jobb, lägre kostnader att anställa och flexiblare arbetsmarknad. Vi föreslår dubbla jobbskatteavdrag för utsatta grupper. Vi vill också att undantagen från turordningsreglerna i Lagen om anställningsskydd utökas till fyra personer oavsett företagets storlek.

L: Att förenkla livet för småföretagare samt att Sverige får fler tillväxtföretag att växa, bland annat genom minskad regelbörda, bättre kompetensförsörjning och bättre finansiella möjligheter. Detta är en grundförutsättning för att stabilisera Sveriges ekonomiska fundament.

 M: Sverige måste skapa bättre villkor för våra företag och i den här helheten måste konkurrenskraftiga skatter, förenklad administration och en fullgod kompetensförsörjning säkerställas. Ett sänkt skattetryck för företagare förbättrar konkurrenskraften och möjliggör en bättre tillväxt och utveckling för våra företag.

MP: Att gynna småföretagare samt att främja hållbara investeringar och premiera företag som vill ställa om och satsa på innovation. Vi har infört växa-
stödet som gör det billigare för ensam-
företagare att anställa den första medarbetaren och vi vill fortsätta satsa på att stärka möjligheterna för i första hand mindre företag att växa och utvecklas.

S: Att säkra kompetensförsörjningen så att fler företag kan anställa rätt personal med rätt kompetens. Arbetsförmedlingen beräknar att bristen på arbetskraft kommer att fortsätta öka vilket hämmar företagens utveckling och tillväxt. Regeringen har  lanserat ett offensivt kunskapslyft med 78 000 platser i syfte att få fler i arbete.  

SD: Gör det billigare och enklare att anställa. Reformera sjuklöneansvaret på så vis att mikro- och småföretagens börda lindras. Varje företag ska få göra avdrag för sina sjuklönekostnader upp till 29 089 kronor/år.

V: Vi vill göra det lättare att starta företag genom att förstärka den sociala tryggheten. Socialförsäkringssystemet har inte följt med utvecklingen på arbetsmarknaden. Egenföretagare, kombinatörer och personer med tidsbegränsade anställningar har alldeles för dåligt ekonomiskt skydd när de inte kan arbeta vid sjukdom. 

Fler svar inför valet hittar du här!