Att bygga ett team

Mike Blixt

Publicerades: 29 september, 2014
Visiba Group

Mike Blixt

Att ha en bra idé till ett företag är en fantastiskt bra början. Att sedan paketera och sjösätta idén är inte alltid helt enkelt. Jag tror att det vanligaste sättet att göra det på, är att göra allt själv, oavsett om man har kompetens till det eller inte. Jag har provat det tidigare i livet och det gick inte speciellt bra någon gång. Man drunknar i sysslor och ger sig på saker man inte har någon erfarenhet av eller kunskap i. Självklart är det oerhört lärorikt att testa nya saker och lära sig medan man utför dem. Det har dock inte varit hållbart i längden för mig. Till slut brister det på en eller flera punkter, dels på grund av bristande kompetens och dels på grund av att man helt enkelt inte orkar driva allt ensam.

 I mina nuvarande projekt hade jag en annorlunda plan inledande. Jag ville skapa något enormt stort och samtidigt lära mig nya saker varje dag kring bolagsbyggande och allt vad det innebär. Det var dags att sätta ihop ett team med knivskarp kompetens som samtidigt skulle agera som någon form av mentorer. Jag ville ha de bästa av de bästa. För min ambition i allt detta är att själv vara en av de vassaste knivarna i lådan om några år.

När processen att leta efter dessa kompetenser inleddes, var jag inte helt säker på vad det var vi behövde. Jag och min vän och medgrundare Andreas bestämde oss för att ta ett möte med Johan Gustafsson (ex. Telia, Kyäni, Xtravaganza och Dale Carnegie) för att berätta om våra tankar och visioner. Vi hade kommit i kontakt med Johan via hans dåvarande tjänst som försäljningschef på ett Amerikansk företag som var innovativa när det kommer till paketering och försäljning digitalt. Det var grunden i det vi behövde skapa, ansåg vi. Johan delade även våra grundtankar kring hur man bygger bolag och bidrog även med en hel del nya tankar.

Johan Blogg

Efter ett par längre möten och en hel del begrundande från Johans sida, kliver han på som delägare och tilltänkt VD för Visiba Group. Tack vare detta börjar en fantastisk process. Med Johans hjälp ringar vi in de kompetenser vi behöver samtidigt som han lär mig och Andreas nya saker varje dag. Precis som vi tänkt oss. Vartefter vi head-huntar personer till våra företag, växer även banken med kompetens och vi har plötsligt ett helt team med personer som direkt eller indirekt fungerar som mentorer och vi får ta del av deras kunskaper dagligen. Alla är delägare i Visiba Group.

Jag tror starkt på medarbetarägda företag. Det skapar en helt ny dimension av vilja och engagemang. Det ligger till exempel i en delägares intresse att kliva ur sängen 03:40 när en server rasat eftersom han är just delägare i företaget. Det gör sällan en anställd (om den inte har någon form av jour). Denne löser det förmodligen nästa vardag då hen kliver in på kontoret. Det finns många flera positiva effekter av att äga bolaget tillsammans.

I skrivande stund är vi 13 personer i vårt team, varav sex är heltidsanställda, och vi har för avsikt att växa fort de kommande åren. Vi har byggt upp företaget kring personer med mycket erfarenhet och kompetens och är mycket väl förberedda för att driva ett bolag med förankring i flertalet stora länder.