Lyssna på dina kunder

Mike Blixt

Publicerades: 5 januari, 2015
Visiba Group, Lyssna på dina kunder.

Visiba Group, Lyssna på dina kunder.

“Vore det inte helt fantastiskt om det fanns en digital vårdcentral där alla privata vårdgivare fanns listade så att jag som privatperson kunde scrolla bland läkare, boka tid och genomföra mötet i videosamtal?!”

Det kan man tycka. Vi hade fel.

Ingen i Visiba Group har tidigare arbetat inom vården i någon form så när vi kom in i branschen så gjorde vi det helt utifrån slutkundens perspektiv. Vi tänkte på hur vi tyckte att det borde se ut och vi började bygga något som liknade just en digital vårdcentral. Vi började bygga den utan att ha gjort det gedigna förarbete som faktiskt krävs för att bygga något i denna bransch.

Vartefter plattformen växte fram, insåg vi sakta men säkert att det vi byggde inte alls var vad branschen ville ha eller behöver. Det visade sig att vårdcentralerna inte ville ansluta sig till en digital vårdcentral och det lät ungefär så här:

“Så ni menar att vi ska lista vår vårdcentral jämte andra konkurrerande vårdcentraler och eventuellt förlora en kund/patient till någon med bättre närvaro online?”

Vi hade inte ens tänkt tanken från början. Vi förstod inte att vissa vårdcentraler kämpade för att överleva och behövde varje patient. De var inte det minsta sugna på att vara listade tillsammans med “konkurrenter” eftersom vi som medborgare, på grund av vårdvalet, själva bestämmer vart vi vill gå för att få vår vård . De allra flesta var dock helt på det klara med att det vi bygger är framtiden inom sjukvården. Men vi var tvungna att göra om vår affärsmodell.

Vi skulle alltså bygga en affärsmodell som inte utsatte vårdföretagen för en konkurrenssituation men som samtidigt innehöll våra ursprungliga tankar. Istället för att åter igen försöka bygga något vi inte till 100% visste hur det skulle se ut så valde vi att fråga branschen vad den ville ha, och vilka vet bättre vad dom vill ha än vårdföretagen själva?

Det ena ledde till det andra och vi valde att påbörja ett samarbete med det innovativa finska vårdbolaget Doctagon och tillsammans skapade vi vår nuvarande affärsmodell där eBokning, eVäntrum och eBesök är våra första värdeerbjudanden. Vi valde att döpa vår tjänst till “Visiba Care” och Doctagon väljer att kalla det för “Anywhere” i Finland.

Du kan se vårt system här: doctagon.fi  (välj Svenska)

Vi besökte Finland ett antal gånger och genomförde workshops där de fick ge sin syn på vad de behöver i sin vardag. Deras kunskaper var ovärdeliga. De gav oss otroligt mycket input och utmanade oss att verkligen skapa något som är till nytta för vårdgivare. Och slutsatsen är att om vi inte hade allierat oss med en kund så hade vi inte varit där vi är idag.

Hur ofta sitter du i workshops med dina kunder och frågar dem vad de vill ha och behöver? Vet du hur deras vardag ser ut? Har du följt dem en dag i deras vardag?