Hur ska vi hantera minusränta och rekorduppgång på börsen?

Anders Andersson

Publicerades: 4 mars, 2015

Tack alla läsare för att ni kom till Driva Eget- dagen på Rival i Stockholm  – snart kommer vi också till Göteborg och Malmö.  Jag pratade om hur man bäst dina och företagets pengar. Här är min Power Point-presentation:

Jag utgick från denna bild i DI när jag sa att dagens ekonomiska situation är både unik och orimlig  – minusränta och samtidigt 15 procents kursuppgång på två månader:

Bild1

Hittills har Riksbankens extrema åtgärd mest gynnat börsen. Det är oklart om den också höjt inflationen, som syftet är. Räkna med att den låga räntan består i minst fem år.

Utnyttja nollräntan så här (om du har råd och låg skatt så betala preliminärskatt för alla tolv månaderna på en gång):

 

 

Bild2

Detta exempel visar skillnaden mellan en som med tur och skicklighet lyckats placera en miljon i fem år med 10 procents avkastning per år jämfört med en som får 1 procent i genomsnitt per år(gör egen kalkyl här):

Bild3

Var försiktig när du ska in på fondmarknaden och aktiemarknaden för att höja din avkastning.  Ingen vet säkert hur det ska gå. Med dagens låga ränta finns inte mycket alternativ till aktier och Sveriges ekonomi ser bra ut. Det talar för upgång. Men värderingen för aktier är den högsta på 15 år och en rekyl måste komma – fast ingen vet när.

Bild5Dagens osäkerhet gör att det nu är viktigare än någonsin att sprida riskerna – på flera sätt:

Bild6I Driva Eget som kommer ut 19 mars har vi dragit ned andelen svenska aktier i medelportföljen från 20 till 15 procent:

Bild7Den årliga avkastningsskatten på investeringskonto (ISK) och kapitalförsäkring har halverats i år jämfört med förra året. Den är nu 0,27 procent av kapitalet per år:

Bild8I aktiebolag kan man inte ha ISK, men kapitalförsäkring. För att lägga in nya pengar i ISK och kapitalförsäkring måste man först skatta av vinsten (22 procent i bolag, 30 för privatpersoner) – en nackdel. Men kapitalförsäkring/ISK ger mindre administration och är extra bra nu när räntan är låg.

Bild9