<![CDATA[Hur ser möjligheterna ut om du vill avsluta företaget.]]>

5 sätt att avsluta företaget – utan att förlora pengar

Ingrid Kindahl

Publicerades: 13 mars, 2018

Du har drivit ditt företag i många år. Det har gett ett bra arbetsliv, men blev aldrig riktigt, riktigt stort och nu ser du slutet. Vad händer med företaget? Så här ser dina möjligheter ut. 

Har du ett litet aktiebolag ser dina möjligheter ut så här:

 • Sälja aktiebolaget.
 • Sälja inkråmet och behålla aktie­bolaget.
 • Sälja till de anställda (om det finns några).
 • Behålla, ta in en extern vd och själv bli styrelse­ordförande.
 • Avveckla och lägga ner.

– Om det är ett företag som är i gång är det absolut bäst att sälja hellre än att lägga ner. Då kan man få ut ett mervärde, även om det inte alltid blir stort.
Det säger Lennart Sten­man, vd för Länia Företags­förmedling, vars drygt 30 företagsförmedlare riktar in sig på mindre och medelstora onoterade bolag.

Han noterar att den propp, bestående av äldre företagare, som man trodde skulle ”gå ur” för cirka tio år sedan, fortfarande finns kvar som företagsägare. Det generationsskifte som stod för dörren har inte skett.
– Många trodde att deras barn skulle ta över, men barnen vill göra annat. Risken är då att företaget tynar de sista åren. Till slut kanske det måste läggas ner eftersom det inte kan säljas, säger Lennart.

Gott och väl för den som är medveten om vad som sker. Men den företagare som under de mest aktiva åren har sett för sig att hen vill sälja en dag – då är Lennart råd att inte vänta för länge.
– Om du vill sälja ska du göra det medan bolaget går bra. Vänta inte tills du inte längre kan uppfylla dina åtaganden. Då kan stora värden gå förlorade.

Vad är det för fel på att bara lägga ner? Det kostar pengar, och ofta mer än du tror. I alla fall om verksamheten handlar om tillverkning och/eller handel. Hyreskontrakt kan löpa på lång tid, leasingavtal kanske inte kan brytas direkt, du kan ha ett lager av varor som du har betalat för och som kanske inte kan säljas, eventuell personal har viss anställningstrygghet.
– Vitsen med att sälja är att någon tar över allt det där och fortsätter driften. Det innebär att det lönar sig att sälja, i värsta fall för en krona. Då slipper du de förluster som kan uppstå i samband med en nedläggning, säger Lennart.

I sådana fall är det inte ovanligt att det är de anställda som blir köpare. De känner väl till företaget och kan göra en bra affär.

När man har hittat en köpare kommer frågan om man ska sälja aktiebolaget eller inkråmet. Ungefär 70 procent av alla affärer som sker avser aktierna, 30 procent är inkråmsaffärer, bedömer Lennart. Någon officiell statistik finns inte.
– Det bästa och mest naturliga är att man säljer aktierna. Då fortsätter köparen med samma organisationsnummer. Ingenting händer med avtal mot stora kunder eller leverantörer, säger han.

Företaget kan till exempel ha ramavtal med en kommun. Har köparen då köpt endast inkråmet är det en enorm process att föra över alla delar i avtalet till det nya aktiebolag som inkråmet ska in i. Alla dokument måste ändras, eftersom en ny juridisk part har kommit in.

På leverantörssidan är bilden liknande. Företaget kan ha krångliga avtal med utländska leverantörer, som inte automatiskt går över till en ny part. Skulle en viktig leverantör i exempelvis Kina hoppa av, kan en stor del av företagets värde försvinna. Småsaker som telefonabonnemanget kan ta lång tid att ändra.

En situation där inkråmsaffär kan vara aktuell är om exempelvis företaget arbetar i byggbranschen och har ställt ut långa
garantiåtaganden. Vid en aktiebolagsaffär tar då köparen över garantierna, utan att veta hur mycket pengar som hen kan tvingas betala om olyckan är framme.
– Då är det bättre för köparen att köpa inkråmet. Men säljaren står i så fall kvar med ansvaret – så länge bolaget finns kvar.

Andra branscher där inkråmsaffärer är vanliga är sådana där slutkunden betalar kontant. Det kan vara restauranger, frisörer och taxiåkerier. Skatteverket har i många år undersökt dessa branscher extra noga, i jakt på oredovisade intäkter. Sådana problem vill ingen köpare ta över. Då är det bättre att köpa inkråmet och ta över hyreskontraktet, lagret, inventarierna och varumärket. Därmed slipper köparen risken att behöva hantera obetalda skatter.

Det finns en prisskillnad mellan aktiebolags- och inkråmsförsäljningar. ­Anledningen är att det är helt olika affärer. Tänk så här: Den som köper ett aktiebolag, köper bolagets alla tillgångar och skulder. Den som köper ett inkråm tar bara över tillgångarna. Det gör att priset normalt blir högre vid en inkråmsaffär. I teorin ska mellanskillnaden täcka skulderna, som säljaren står kvar med.

Alternativet att behålla företaget och själv jobba mindre kan vara attraktivt, särskilt om du inte hittar någon lämplig köpare. Det kräver att företaget är så stort att du kan anställa en extern vd. Utåt sett har då ingenting hänt. Kunder, leverantörer eller anställda behöver inte reagera så mycket. Du behåller kontrollen och kan fortfarande få styrelsearvode och/eller aktieutdelning. Enda skillnaden är att du får mer ledigt.

6 tips till dig som går i sälja-tankar

 1. Om du närmar dig pensionsåldern – fatta dina beslut i tid.
 2. Undvik att lägga ner företaget. Det kostar onödiga pengar. Sälj hellre billigt om du är tvungen, exempelvis till anställda.
 3. Bestäm om du vill sälja bolaget (vanligast och enklast) eller inkråmet.
 4. Om du har vuxna barn som arbetar i det företag som ska säljas – oroa dig inte för deras framtid. Köparen brukar se det som en tillgång som skapar kontinuitet och stabilitet och kan lugna leverantörer och kunder.
 5. Var inte för hemlighetsfull med dina planer. Särskilt om du inte längre är någon ungdom – företagets intressenter oroar sig mer för framtiden om du inte berättar om hur du ser på den.
 6. Se till att ha ordning och reda på avtal, redovisning och andra viktiga uppgifter. Då känner sig köparen tryggare.

(Källa: Lennart Stenman)