<![CDATA[Stefan Löfvens tal i Almedalen 2015. Foto: Anders Löwdin]]>

Löfven: ”Vår utvecklingsmoral ska driva Sverige framåt”

Cecilia Ingvarsdotter

Publicerades: 30 juni, 2015

Företagande och jobb var ett av statsminister Stefan Löfvens fokus när han höll sitt tal i Almedalen under måndagskvällen. Han inledde talet med att hylla ”samhällsbyggare” och personer som företagsamt lyckats vända en svårighet till ett sätt att istället utvecklas. 

Löfven lyfte fram just människors vilja till utveckling som ett av Sveriges främsta styrkor i den globala ekonomin och kallade det ”utvecklingsmoral”. Han berättade sedan om S nya jobbagenda som består av tre punkter:

  1. Framtidsinvesteringar.
  2. Aktiv näringspolitik för fler och växande företag.
  3.  Satsningar på kompetens och matchning.

Dessa punkter ska göra så att Sverige får ner arbetslösheten och når målet om EU:s lägsta arbetslöshet på fem år. Ett stort mål medgav Löfven och vädjade om hjälp för att nå det.
– Jag riktar mig till er alla. Politiker nationellt och lokalt, företrädare för fackföreningar och näringsliv, ledare i hela vårt fantastiska civilsamhälle. Var med och ta plats i historien, bland de som samarbetade för att nå EU:s lägsta arbetslöshet.

Löfven sa också att S vill stärka småföretagares villkor.
– Vi ska öka tillgången till riskkapital och företagsnära forskning.  Skapa större samverkan mellan företag, forskning, fackliga organisationer, så att fler idéer blir till tjänster och produkter på den globala marknaden.

 

Tidigare tal under Almedalsveckan: Annie Lööf talade under söndagen om hur C vill bort onödiga regleringar och sänka skatten för enmansföretagare.